Deelname KNZB leden aan NTB wedstijden en deelname NTB leden aan KNZB wedstrijden

Het oorspronkelijke artikel is te vinden op >>> KNZB <<<

De eind vorig jaar getekende intentieverklaring voor een samenwerkingsverband tussen de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond (KNZB) en de Nederlandse Triathlon Bond (NTB) lijkt haar vruchten af te gaan werpen. Op diverse beleidsterreinen worden inmiddels initiatieven uitgewerkt en heel concreet kunnen de leden van beide bonden hier deze zomer al van profiteren doordat de competities van beide bonden voor elkaars leden worden opengesteld.

In een pilot gedurende het Open Waterseizoen 2010 (tot medio september) kunnen leden van de NTB deelnemen aan de KNZB Open Waterwedstrijden, terwijl KNZB-leden kunnen deelnemen aan NTB-evenementen. Na afloop van de pilot zal bekeken worden of deze samenwerking in 2011 gecontinueerd wordt en eventueel zelfs kan worden uitgebreid met bijvoorbeeld het Lange Afstandcircuit van de KNZB.

Tot op heden was het voor triatleten niet mogelijk om deel te nemen aan KNZB-evenementen zonder lidmaatschap van een bij de KNZB aangesloten vereniging, terwijl daar wel veel vraag naar leek te bestaan. Andersom was het, dankzij de daglicentiestructuur, al wel mogelijk om zonder NTB-licentie aan NTB-evenementen mee te doen. Voor startvergunninghouders van de KNZB wordt dit voor evenementen tot en met de kwart triathlon nu echter beduidend goedkoper en daarmee aantrekkelijker gemaakt. Beide bonden hopen dan ook op groeiende deelnemersaantallen bij de betreffende evenementen.

Uitwerking/werkwijze per bond

Mogelijkheden voor deelname van NTB-leden aan Open Water zwemwedstrijden

 • NTB-leden die in het bezit zijn van een zogenaamde Atletenlicentie kunnen onder dezelfde voorwaarden als KNZB-leden die in het bezit zijn van een startvergunning inschrijven voor Open Waterwedstrijden. Zij kunnen zonder bijkomende kosten via het NTB-bondsbureau de hiervoor benodigde startvergunning aanvragen.
 • NTB-leden die geen Atletenlicentie bezitten (maar wel een basislidmaatschap of aspirantlidmaatschap) kunnen meedoen aan Open Waterwedstrijden na aanschaf van een dagstartvergunning (€ 6,10).
 • Aanvragen van een (dag)startvergunning vindt plaats via het NTB bondsbureau.
 • Aanmelding voor de wedstrijden en betaling van startgelden vindt plaats via de KNZB wedstrijdorganisatie.
 • Bovenstaande geldt voor alle Open Waterwedstrijden, met uitzondering van de NK’s
 • NTB-leden worden wel opgenomen in de klassementen van het Open Water Circuit, maar komen niet voor de prijzen in aanmerking.

Mogelijkheden voor deelname van KNZB-leden aan triathlons (en alle andere vormen van combiduursport)

 • KNZB-leden met startvergunning kunnen, op vertoon van een via het KNZB bondsbureau te verkrijgen startvergunningsbewijs, zonder extra kosten voor een zgn. daglicentie meedoen aan NTB-evenementen tot en met maximaal de kwartafstand (voor triathlon is dat 1000 meter zwemmen – 40 km. fietsen – 10 km. hardlopen; de daglicentiekosten hiervoor bedragen maximaal € 6,50).
 • Deelname aan combiduursportevenementen langer dan de kwart afstand is mogelijk na betaling van de voor de betreffende afstand vastgelegde daglicentiekosten.
 • Voor KNZB-leden zonder startvergunning geldt dat ze eveneens aan alle NTB-evenementen kunnen deelnemen na betaling van de kosten voor een daglicentie
 • Aanmelding voor deelname kan - onder vermelding van het KNZB startnummer - via www.ntbinschrijvingen.nl (hier zijn alle door de NTB erkende evenementen terug te vinden) of de website van de betreffende organisatie.
 • Daglicenties kunnen worden aangeschaft via de wedstrijdorganisatie (in de vorm van een toeslag op het inschrijfgeld)
 • KNZB-leden met startvergunning moeten op de wedstrijddag hun startvergunningsbewijs + legitimatie kunnen tonen bij het wedstrijdsecretariaat.
 • Op basis van een KNZB-lidmaatschap worden deelnemers niet in circuitrankings opgenomen.
 • Deelname aan NK’s is voor KNZB-leden wel mogelijk, maar alleen NTB-licentiehouders komen in aanmerking voor een NK-medaille.

NB : bovenstaande geldt voor alle nieuwe aanmeldingen met ingang van 1 juni 2010. Organisaties zijn niet verplicht de daglicentiekosten terug te betalen aan KNZB-startvergunninghouders die zich reeds voor die tijd hebben ingeschreven.

Zie voor de complete open waterkalender: www.knzb.nl/wedstrijdsport/openwaterzwemmen/ en uiteraard deze website.....
Zie voor de complete NTB-kalender: www.ntbinschrijvingen.nl

 

Meer informatie:

Bondsbureau KNZB – Petra van den Hoek (PetravandenHoek@knzb.nl, tel. 030 - 751 3205)
Bondsbureau NTB – Christie Brouwer (Christie.Brouwer@nedtriathlonbond.org, tel. 030 - 751 3770)

Opmerkingen redactie NOWW

Dit alles betekent voor open water zwemmen:

 • dat een triatleet met een BTB startlicentie ook gerechtigd is te starten bij de KNZB wedstrijden
 • dat de triatleten dienen te zwemmen volgens de KNZB regels, dus geen wetsuits in de wedstrijd, wel in de prestatietochten
 • de triatleten komen niet voor de prijzen in aanmerking in de nationale klassementen, ze kunnen wel deelnemen
 • dat KNZB startvergunninghouders kunnen deelnemen aan de zwemtochten van de NTB tegen dezelfde voorwaarden als de triatleten
 • de KNZB startvergunninghouders een bewijs van hun licentie moeten aanvragen bij het bondsbureau: PetravandenHoek@knzb.nl of een ander adres wat later bekend wordt.