4e Huizer Gooimeer-race (2017) komt te vervallen

Beste mensen,

Tot onze grote spijt zijn wij genoodzaakt om de Gooimeer-race 2017 niet door te laten gaan. Meerdere redenen zijn hiervan de oorzaak.

Onze zwemclub heeft een begrotingstekort van enkele duizenden euro's en is dus niet in staat om financieel bij te springen. Financiële sponsoring lukt in deze omgeving niet en de gemeente Huizen verleend geen subsidie meer. Op deze wijze is het organiseren niet te doen, maar dat zullen jullie begrijpen. Dit betekent niet dat de wedstrijd voor altijd verloren is, nee zeker niet, echter er moet een andere opzet komen. Ik ben inmiddels in gesprek met de organisatie van de Huizer triathlon teneinde te proberen om een gezamenlijke organisatie op dezelfde dag op te tuigen.

Jammer voor dit jaar........maar het is niet anders.

met vriendelijke groet,
Hans Koster
z en pv IJsselmeer, Huizen