Iedereen bedankt namens de Lektocht

Beste deelnemers,

Herfstachtig weer, het openwater seizoen is ten einde en de Lektocht ligt alweer ruim drie maanden achter ons. Een mooi moment om u te bedanken voor uw deelname! Met grote voldoening kijken wij als organisatie terug op een in alle opzichten zeer geslaagde editie van onze Lektocht.

Op 1 maart werd de inschrijving opengesteld en binnen drie weken hadden we het maximaal aantal van 180 deelnemers bereikt; een unicum! Uiteindelijk hebben 167 deelnemers het koningsnummer, de 6 kilometer wedstrijd gezwommen. Bij de 2 kilometer prestatietocht mochten we maar liefst 171 enthousiaste deelnemers begroeten en dat ondanks het wisselvallige weer. Samen met de aantallen van de 2 kilometer wedstrijden hebben er in totaal 418 starts plaats gevonden. Diverse deelnemers hebben ons laten weten te hebben genoten van hun sportieve prestatie. Ook waren zij zeer tevreden over de organisatie van het hele evenement. Uiteraard zijn wij erg trots op deze positieve reacties en motiveert het ons enorm om in 2020 op deze weg voort te gaan en zelfs te proberen het nog beter te doen.

Onze website (https://www.lektocht.nl) zal voor het einde van dit jaar worden vervangen door een geheel nieuwe site. Op deze nieuwe website vindt u nog meer en uitgebreidere informatie over de zwemklassieker.

 Wij mogen ons als organisatie gelukkig prijzen met een grote groep trouwe officials die vaak al jarenlang bij de Lektocht fungeren. Echter, door onder andere “vergrijzing” loopt het aantal officials terug en kunnen wij derhalve nieuwe officials gebruiken. Ook proberen wij (jonge) ambitieuze officials kennis te laten maken met het fenomeen openwater zwemmen. Voorts kunnen zij die dat willen, tijdens de Lektocht ervaring op doen bij de verschillende functies die er zijn. Weet u nog officials die graag eens willen fungeren bij onze unieke zwemtocht, stuur dan (of laat betreffende persoon sturen) een e-mail naar: lektocht@lektocht.nl.

Tot slot de datum voor uw agenda waarop de 24e editie van de Lektocht wordt verzwommen:

zondag 12 juli 2020

Inschrijven kan vanaf zondag 1 maart 2020 via onze website.

Met vriendelijke groet en graag tot volgend jaar,
namens het bestuur van de Stichting zwemwedstrijd Beusichem – Culemborg,

Arthur Becht
bestuurslid