Update coronavirus en activiteiten KNZB

De Nederlandse regering heeft op 31 maart de noodmaatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus verlengd. Het verbod om sportaccommodaties waaronder zwembaden open te stellen, geldt in ieder geval tot en met 28 april. Voor de (zwem)sport betekenden de maatregelen eerder al dat er tot 1 juni geen congressen, (bij)scholingen, festivals, evenementen en toernooien mogen worden georganiseerd. 

Om iedereen die bij de KNZB en de zwemsport betrokken is zo goed mogelijk van dienst te zijn, heeft de KNZB een FAQ coronavirus en activiteiten van de KNZB opgesteld. Hierin zijn onze belangrijkste adviezen en antwoorden op veelgestelde vragen samengevat. Bekijk of download de FAQ hieronder:

 - FAQ coronavirus en activiteiten van de KNZB, v7 31 maart (Zie bijlage)

Het coronavirus en de impact op de zwemwereld

Dinsdag 24 maart 2020

De afgelopen drie weken hebben de ontwikkelingen rondom het coronavirus en daarmee de vanuit de overheid getroffen maatregelen ter bestrijding van het virus, elkaar in sneltreinvaart opgevolgd.

Iedereen in Nederland wordt door de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus geraakt, zo ook onze verenigingen en alle zwemmers, vrijwilligers, ouders en andere betrokkenen. Deze ontwikkelingen raken ook eenieder die actief is voor of bij de KNZB, waaronder mijzelf.

Iedereen draagt op zijn of haar eigen wijze bij aan het zoveel mogelijk indammen en vertragen van de verspreiding van dit virus. Ook binnen onze verenigingen hebben sporters, trainers, coaches van de ene dag op de andere dag de activiteiten moeten staken. Waar ik als algemeen directeur samen met de bureauorganisatie elke dag mee bezig ben, is om te kijken hoe we jullie kunnen ondersteunen. Ik roep jullie dan ook op om elke suggestie bij ons te deponeren, zodat we op basis van jullie wensen en behoeften komen tot een compleet plan.Binnen de sport zien we dat de (inter-)nationale sportwereld tot stilstand is gekomen. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat er niet snel een einde aan deze situatie zal komen. Gisteravond hebben we gehoord dat de maatregelen zullen worden uitgebreid en worden verlengd.

Zelf werk ik ook sinds 12 maart thuis. De eerste dagen waren hectisch en was onze inzet erop gericht om in samenwerking met bijvoorbeeld NOC*NSF en andere bonden de communicatie naar onze leden zo goed mogelijk te laten verlopen. Dit alles met inachtneming van de adviezen en maatregelen van het RIVM en VWS.

Al onze medewerkers kunnen thuis werken en zijn met voldoende middelen uitgerust. Helaas hebben we alle competities, events en activiteiten moeten afgelasten.

Onze topsporters proberen we zodanig te faciliteiten dat ze thuis kunnen trainen, al gaat dit gepaard met aangepaste trainingsvormen. Vandaag is bekend geworden dat de Spelen worden uitgesteld naar uiterlijk de zomer van 2021. Als KNZB verwelkomen we dat besluit. Wij hebben veel waardering voor het IOC en de organisatie in Tokyo dat ze deze moeilijke beslissing, met alle (financiële) gevolgen van dien, nu hebben genomen.  

Hoe jammer het ook is, het sportseizoen 2019/2020 eindigt anders dan we allemaal zouden willen. Tot 1 juni zullen we niet kunnen trainen waardoor we onze competities moeten stoppen. Dit geldt voor alle niveaus en alle disciplines.

In de komende weken zullen we in afstemming met de verschillende commissies, taakgroepen en verenigingen de gevolgen in kaart brengen. Het streven is om op 6 april met aanvullende informatie te komen over de afwikkeling van de competities.

Vanuit onze strategie staat de zwemmer centraal bij alles dat we doen. Niet alleen de verenigingszwemmer maar ook de ongebonden zwemmer. De komende periode zullen wij vanuit het bondsbureau, in nauwe samenwerking met bijvoorbeeld ook alle coaches en bondscoaches, contact opnemen met verenigingen en met onze andere stakeholders uit de zwembadbranche. We willen graag ook met u meedenken over de impact die deze situatie op uw vereniging of organisatie heeft en op welke manier we er samen voor kunnen zorgen dat we er weer helemaal klaar voor zijn, als we straks weer kunnen en mogen zwemmen.

We hopen dat in deze bijzondere tijd ook de zwembaden met de huurafspraken de menselijke maat zullen hanteren en denken aan de continuïteit van onze sport op langere termijn. In deze tijd hoop ik van harte dat verenigingen en zwembad exploitanten met elkaar in gesprek gaan om de situatie te bespreken. In verband met de continuïteit van onze zwemsport is dat van groot belang.

Het is belangrijk dat we in deze tijd geen overhaaste beslissingen nemen en doen wat nodig is. Gezondheid van iedereen staat natuurlijk voorop. Belangrijk ook even specifiek stil te staan bij alle bij de KNZB betrokken (sport)artsen. Zij kunnen immers op dit moment niet met de sporters werken, maar zijn wel degelijk in de gezondheidszorg aan de slag. Zij verdienen net als al die andere mensen in vitale beroepen een dikke pluim.

Vanuit mijn thuiswerkplek wens ik iedereen veel sterkte en wijsheid toe. Ondanks de fysieke afstand is het belangrijk om in goede gezondheid extra goed voor elkaar te blijven zorgen.

Indien we straks weer kunnen en mogen sporten gaat de KNZB er alles aan doen om zoveel mogelijk mensen weer te laten zwemmen.

Aschwin Lankwarden
Algemeen directeur

Bron @KNZB

Maandag 23 maart 2020

Naar aanleiding van de maatregelen die het RIVM en het kabinet als gevolg van de coronacrisis hebben moeten nemen, heeft de KNZB besloten alle competities en andere wedstrijden van het seizoen 2019/2020 te stoppen dan wel af te gelasten. 

Dit besluit geldt voor alle niveaus van het schoonspringen, synchroonzwemmen, waterbasketbal, waterpolo en het wedstrijdzwemmen. Het coronavirus en de gevolgen ervan voor de Nederlandse samenleving hebben ook een grote impact op de zwemsport. Zwembaden zijn gesloten en het verenigingsleven ligt stil. Zowel voor de topsporters als voor hen die op andere niveaus als sporter actief zijn, is er geen sprake meer van een normaal trainingsregime.

Wat dit besluit precies betekent voor de verschillende sporttakken, zal in de komende twee weken verder worden uitgewerkt. Hierbij wordt inbreng verzameld op sporttechnische, organisatorische en financiële aspecten en zal een afgewogen beslissing worden genomen. Het bondsbureau zal hiervoor schakelen met de regiocommissies, de verschillende taak- en werkgroepen en haar verenigingen. Voor de paasdagen zal voor iedere zwemdiscipline helder zijn wat de gevolgen van het coronavirus zijn voor de start van het seizoen 2020/2021.

Om de komende weken toch fit te blijven, geven de verschillende KNZB-topsporters en trainers dagelijks tips via de verschillende socialmediakanalen. Hiermee hopen we een bijdrage te leveren aan de fitheid van alle Nederlanders.

Dinsdag 17 maart 2020

Iedereen in Nederland wordt door de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus geraakt, zo ook de sport.

Iedereen draagt op zijn of haar eigen wijze bij aan het zoveel mogelijk indammen en vertragen van de verspreiding van dit virus, zodat we met zijn allen de mensen die een groter risico lopen zo veel mogelijk afschermen. Sporters, trainers, coaches, zzp-ers, clubs, bonden en ook andere sportaanbieders hebben van de ene dag op de andere dag hun activiteiten moeten staken. Vaak met grote financiële gevolgen.

Terecht doet de overheid, gevolgd door vrijwel alle maatschappelijke organisaties een beroep op ons allen om solidair te zijn. We merken dat er binnen de sport ook grote bereidheid is om de negatieve gevolgen van deze noodzakelijke maatregelen samen te dragen. De solidariteit is groot.

Het is goed om te zien dat om ons heen bij de verschillende overheden hard gewerkt wordt aan het voorkomen van te grote negatieve gevolgen van de genomen maatregelen.

NOC*NSF is samen met de sportbonden in gesprek met de rijksoverheid en de gemeenten om te bezien hoe de nu door hen gecreëerde noodmaatregelen en noodfondsen er aan kunnen bijdragen dat de sport in Nederland ook na deze crisis haar grote maatschappelijke functie weer snel op kan pakken.

Bekijk hier de FAQ over coronavirus en sport van NOC*NSF.

Bekijk hier de FAQ over het coronavirus en activiteiten van de KNZB.

Maandag 16 maart 2020

De KNZB heeft conform de op 15 maart aangepaste richtlijnen van het RIVM en NOC*NSF besloten alle competities en activiteiten die door de zwembond worden georganiseerd in het gehele land stop te zetten tot en met 6 april.

Vrijdag 13 maart 2020

Om iedereen die bij de KNZB en de zwemsport betrokken is zo goed mogelijk van dienst te zijn, heeft de KNZB een FAQ coronavirus en activiteiten van de KNZB opgesteld. 

Hierin zijn onze belangrijkste adviezen en antwoorden op veelgestelde vragen samengevat. Bekijk of download de FAQ.

 

Donderdag 12 maart 2020

De KNZB heeft conform de vandaag bekendgemaakte richtlijnen van het kabinet en het RIVM besloten alle competities die door de zwembond worden georganiseerd in het gehele land stop te zetten tot en met 31 maart. De KNZB adviseert daarnaast alle verenigingen om geen verenigingsactiviteiten te organiseren tot en met 31 maart. Naast de wedstrijden geldt dit advies dus ook voor het leszwemmen, trainingen en andere activiteiten die in verenigingsverband plaatsvinden.

Bron @KNZB