Toch nog enkele open water events op de kalender

2021-05-28 - Bij een virtuele bijeenkomst van de wedstrijdorganisaties is geïnventariseerd welke organisaties doorgang kunnen vinden. Het lijkt er op dat wedstrijden weer volldig plaats mogen vinden onder specifieke restricties zoals de 1,5m regel en gebruik van mondkapjes. Veel organisaties hebben problemen met de vergunningaanvragen.Ze kunnen pas de aanvraag doen als de lockdown vervalt (dan poas weten we de werkelijke regels) en dan is de procedure van de beoordeling nog minstens 2 maanden. Dan valt het evenement daardoor in 2021 in het water. 

Ter Rede Hoorn is een vn de organisties die de zaken zo ver op de rit hebben dat er georganiseerd kan worden. Men is voornemens om een uitgebreid programma te organiseren met voor elk wat wils. Het programma zal deels in de haven en deels op de rede plaatsvinden. De gemeente Hoorn heeft enkele toezeggingen gedaan waardoor een en ander mogelijk wordt.

De Kanaalrace - Vlissingen zit laat in het seizoen. Daardoor is er meer tijd om iets op de rit te krijgen. De organisatie verwacht een compact programma op een nieuwe locatie (wel in het Kanaal door Walcheren) te kunnen aanbieden.

De IJsselmeerzwemmarathon - van Stavoren naar Medemblik is dankzij de bootbegeleding bij voorbaat al eenvoudig corona-proof te houden gedurende de tocht.Toch was er vorig jaar geen toestemming omdat alle competitievormen niet toegestaan waren. Ook op de kant bij de start en finish moeten de corona maatregelen in gerespecteerd worden. Dat lijkt bij dit evenement toch vrij eenvoudig te kunnen worden gerealiseerd.

Aansluitend staat ook de 10km in Medemblik nog op facebook als iets wat doorgaat. Bronnen geven evenwel aan dat het niet gaat lukken.

De Love-Swim in de Amstel georganiseerd door GSA (KNZB-lid) is (nog) niet bij de TOWZ aangemeld als KNZB event. Het is ook vooral een prestatietocht. De Love-Swim is inmiddels volgeboekt. We hopen uiteraard dat verdere loslating van de sportrestricties er toe leiden dat de inschrijving weer open kan voor meer zwemmers.

Vitueel

Diverse verenigingen hebben aangegeven in de zomer, rond hun gebruikelijke datum, een virtueel event te organiseren. In een eerder item op noww.nl is hiervoor informatie meer te vinden.

Overige events

De overige events zijn niet aangesloten bij de KNZB. Dit betekent niets over de kwaliteit of de veiligheid. Ook deze events behoren zich - net als de KNZB-rorganisaties - aan de regels te houden voor vergunningen etc.