interpretatie leeftijdsbepalingen in owz

Na de eerste niet definitieve versie (de 0.99 editie) van het open water boek is nu al weer veel discussie over de leeftijdsbepalingen. Om te voorkomen dat dit evenals vorig jaar fout kan gaan willen wij een en ander toelichten.

Onderstaande tekst is letterlijk overgenomen vanuit het reglement D, zwemmen (zonder open water zwemmen). Het open water zwemmen heeft hiermee wel te maken. Ook al staat het niet in het reglement van het open water zwemmen.

Artikel D 3 A Leeftijdsbepalingen

A1    Het zwemseizoen geldt van 1 september tot en met 31 augustus.

Het openwaterzwemseizoen geldt van 1 oktober tot en met 30 september.

A2    Leeftijdsbepalingen
Voor alle wedstrijden geldt:

  • Vanaf de datum dat de 6-jarige (minioren 1) leeftijd wordt bereikt, kan worden deelgenomen aan wedstrijden.

A3    Een leeftijdsgroep geldt van 1 september tot en met 31 augustus en wordt bepaald door de leeftijd van de deelnemer die bereikt is/wordt op 31 december in het zwemseizoen waarin de wedstrijd plaatsvindt.

Voor wedstrijden in het Open Water Zwemmen geldt een leeftijdsgroep van 1 oktober tot en met 30 september, bepaald door de leeftijd van de deelnemer die bereikt is/wordt op 31 december in het zwemseizoen waarin de wedstrijd plaatsvindt.

A4    Vanaf de leeftijdsgroepen voor junioren 1 en ouder dienen de leeftijdsgroepen gesplitst te zijn in de categorieën meisjes, jongens respectievelijk dames, heren.

A5    Leeftijd per leeftijdsgroep op 31 december in het zwemseizoen waarin de wedstrijd plaatsvindt.

  meisjes jongens
minioren 1
minioren 2
minioren 3
minioren 4
minioren 5
minioren 6
junioren 1
junioren 2
junioren 3
junioren 4
jeugd 1
jeugd 2
d1/h1
d2/h2
6 jaar
7 jaar
8 jaar
9 jaar
10 jaar
X
11 jaar
12 jaar
13 jaar
X
14 jaar
15 jaar
16 jaar
17 jaar
6 jaar
7 jaar
8 jaar
9 jaar
10 jaar
11 jaar
12 jaar
13 jaar
14 jaar
15 jaar
16 jaar
17 jaar
18 jaar
19 jaar

A6    Masters zijn zij die op 31 december van het betreffende jaar de leeftijd van 20 jaar hebben bereikt; zij worden in categorieën van 5 jaar ingedeeld.

In vorenstaande tekst heb ik de onderdelen die specifiek betrekking hebben op de discussie over de leeftijd onderstreept.

Concluderend

Het open water seizoen loopt dit jaar van 1 oktober 2012 tot en met 30 september 2013. Daarom moeten wij voor het bepalen van de leeftijdsgroep kijken naar 31 december 2012. Want deze datum ligt in het zwemseizoen. Dit geldt voor alle leeftijdsgroepen dus ook voor de Masters.

Er is slechts 1 uitzondering. In A2 staat dat kinderen vanaf hun 6e verjaardag minior 1 zijn. Een zwemmer die op 1 juli 2013 6 jaar is geworden is vanaf die datum minior 1, ook in 2014. Dat komt omdat de zwemmer op 31 december 2013 6 jaar is en dan is het nieuwe seizoen al gestart.

Ineke Cornelisse