Dagstartvergunningen

Hoe zit het met de startvergunningen? Berekend en uitgelegd met de tarieven van 2013.
de tarieven 2014 staan >>>hier<<<

situatie a/ Wel lid van een zwemvereniging maar geen wedstrijdzwemmer (bezit dus geen startvergunning)

antwoord a/ >>>hier<<< kan een daglicentie of een startvergunning worden aangevraagd door de secretaris van de vereniging. (kosten in 2015 €6,60)
Deze kosten worden van het KNZB-depot van de wedstrijd organisatie afgeschreven. Dus wel extra in rekening brengen aan de zwemmer.

------------

situatie b/ Een NTB-triatleet wil meedoen.

antwoord b1/NTB-leden die in het bezit zijn van een zogenaamde Atletenlicentie kunnen onder dezelfde voorwaarden als KNZB-leden die in het bezit zijn van een startvergunning, inschrijven voor wedstrijden uit het Open Water Circuit en Lange Afstand Circuit. Zij kunnen zonder bijkomende kosten via het NTB-bondsbureau de hiervoor benodigde startvergunning aanvragen.

antwoord b2/ NTB-leden die geen Atletenlicentie bezitten (maar wel een basislidmaatschap of aspirantlidmaatschap) kunnen meedoen aan wedstrijden uit het Open Water Circuit en Lange Afstand Circuit na aanschaf van een dagstartvergunning
- Aanvragen en verrekening van een (dag)startvergunning vindt plaats via het NTB bondsbureau. (kosten??)

Nb. De triatleet moet dat zelf regelen en met zijn licentie of met een van zijn bond verkregen (dag)startvergunning aantonen, dat hij gerechtigd is om aan de wedstrijd mee te doen.

in 2013 Bondsbureau NTB – Christie Brouwer (Christie.Brouwer@nedtriathlonbond.org, tel. 030 - 751 3770)

------------

situatie c/ Een buitenlandse deelnemer wil meedoen.

antwoord c1/ Hij is lid van een bij zijn Nationale Federatie aangesloten zwemvereniging, waar hij wedstrijden zwemt en hij toont dit aan met documenten. Geen extra kosten!

antwoord c2/ Hij kan dit niet aantonen dan behandelen als bij situatie d/

-------------

situatie d/ Alle andere gevallen

antwoord d/ Er moet >>>hier<<< een dagstartvergunning voor de zwemmer worden aangevraagd.

Let op! Voor deze zwemmer moet niet alleen de kosten van de dagstartvergunning aan de bond worden afgedragen maar ook de contributie aan de bond alsof die zwemmer lid is geworden van de vereniging.
Deze kosten worden van het KNZB-depot van de wedstrijd organisatie afgeschreven. Dus wel extra in rekening brengen aan de zwemmer.
Hoeveel deze laatste kosten bedragen is moeilijk te zeggen, want dit hangt van de leeftijd van de zwemmer af én van het aantal leden in een vereniging. De kosten worden dus in ieder geval dagstartvergunning €6,45 + contributie €10,65 + regio €2,50 + het meerdere volgens B 31.2 indien van toepassing (Je club kan  in een hogere aantallen groep komen).


tarieven 2013 KNZB

          2013
B 31.2 Contributie per vereniging:        
  tot en met 49 leden       58,85
  van 50 tot en met 99 leden       117,75
  van 100 tot en met 199 leden       176,55
  van 200 tot en met 299 leden       235,40
  van 300 tot en met 399 leden       294,35
  vanaf 400 leden       353,35
B 31.2 Contributie voor elk lid niet deelnemend aan de wedstrijdsporten, ondersteunend lid en andere aangeslotenen     10,65
B 31.2 Contributie voor elk lid onder 12 jaar met een startvergunning     12,35
B 31.2 Contributie voor elk lid van 12 jaar en ouder met een startvergunning     42,80
nvt Verzekeringspremie (niet index-gevoelig)     0,35
B 16.2 Contributie regio per lid       2,50
               
Huishoudelijk reglement:           
B 31.3 Contributie ondersteunende leden min.     13,85
B 31.3 Idem, bedrag ineens       276,45
B 32.1 Administratieve boete max.     182,75
               
Algemeen sportreglement:          
C 9.1 Wedstrijdkosten         36,85
C 9.1 Idem met 9 of minder deelnemers        
  buitenland: 1e deelnemer,       5,30
  en voor iedere volgende deelnemer     3,70
C10.9 Overschrijving startvergunninghouder     12,30
C10.B2 Dagstartvergunningen:         
  (= 20% van 42,80 -10,65)       6,45