De Scheldebekerwedstrijd (7) - 1933

Inleiding.
Op zaterdag 8 juli 1933 werd voor de vierde keer de overtocht van Breskens naar Vlissingen verzwommen. Naast de Nederlandse toppers Frans Kuijper en Jan Stender, de eerdere Scheldebekerwinnaars uit resp. 1931 en 1932, was er het Comité alles aan gelegen het deelnemersveld ook met enkele sterke buitenlandse namen te sieren. Daarin slaagde het met de Engelse lange afstandspecialisten Eric Temme en Fred Milton.
Van de 25 gestarte deelnemers haalden 20 de finish, waaronder alle vijf de vrouwen.

           De Scheldebekerwedstrijd van 1933.
De voorbereidingen.
De in 1932 doorgevoerde veranderingen waren goed bevallen: een wedstrijddatum prikken in de eerste helft van juli en starten vanuit de begeleidingsroeiboten een 50-tal meters uit de Zeeuws-Vlaamse kust.
In naam van de Zeeuwse Zwemkring, afdeling van de Nederlandse ZwemBond wordt de wedstrijd uitgeschreven. Als wedstrijdleider zal de heer van Doorn van de NZB optreden. In november 1933 wordt NZB, na het eervolle predicaat Koninklijk te hebben gekregen, KNZB.
Secretaris D.W. Toussaint van het Comité ("een stille harde werker die het liefst ongenoemd wil blijven") heeft alle plannen weer uitgewerkt in een overzichtelijk draaiboek.
Binnen het Scheldebekercomité hebben enkele mutaties plaatsgevonden: D. Vrede (ondercommandant der Marine) heeft de plaats ingenomen voor C. Rühl, en Bensink (directeur Stoomvaartmij Zeeland) is de opvolger van G.A. Waller (wegens vertrek uit Vlissingen).
In de Vlissingse Courant van 7 juni wordt middels een advertentie de bevolking opgeroepen om voor één nacht gratis huisvesting te verstrekken aan een Scheldebeker deelnemer.
Ter dekking van de kosten wordt er een verloting met 2000 loten à 25 cent georganiseerd.
Ook is de veerboot Vlissingen-Breskens, de 'Koningin Wilhelmina', dit jaar weer beschikbaar gesteld (het Comité moet wel eerst een garantie-som storten) waarop belangstellenden tegen betaling van 50 cent (kinderen: 25 cent) mee kunnen varen om de wedstrijd van dichtbij te volgen. Voor 60 cent krijgt men een vaarbewijs + lootje.
Voor het eerst is er nu ook een wisselbeker beschikbaar gesteld (door dr. Staverman, Comitélid en voorzitter van de Vlissingse Reddings Brigade) voor de eerst aankomende dame.

De deelnemers.
Het maximum aantal deelnemers is bepaald op 25. Want dat is het aantal benodigde roeiboten/jollen dat het Loodswezen kan uitlenen. Marine matrozen, geassisteerd door 15 zeevaart scholieren, zullen de begeleidingsboten bemannen.
De uitgebreide positieve berichten in de landelijke pers en het filmpje in het Polygoon journaal over de Scheldebeker wedstrijd van 1932 hebben ongetwijfeld mede bijgedragen aan het grote aantal aanmeldingen . Twaalf personen moeten worden teleurgesteld. Daaronder in eerste instantie de vier personen wier aanmelding na sluiting van inschrijving binnenkwamen: de gebroeders Albeda Jelgersma uit Breda, A. Witkamp uit Nijmegen en de bekende afstandzwemster Martha Snel uit Den Haag. Laatstgenoemde zwemster had recent nog een poging gedaan het Kanaal tussen Engeland en Frankrijk over te zwemmen. De selectie valt verder ongunstig uit voor vier VZC leden (J. Offers, J. Risseeuw, M. Mattele uit Axel en Marie van den Heuvel) en vier VRB leden (mej. E. Klaassen die alle drie voorgaande jaren wel had meegedaan, mej. A.P. Wielemaker, J. de Buck en mej. B. Müller). Wel worden Marie van den Heuvel en B. Müller als resp. 1e en 2e op de reservelijst geplaatst. (B. Müller zou een maand later als eerste dame de Havenwedstrijd in Breskens winnen).
Ondanks de organisatorisch perfect verlopen Schelderace van 1932 rust er voor het Comité toch een smetje op: geen buitenlandse deelnemers toen. Dit jaar moet en zal er (sterke) buitenlandse deelname zijn. Via de oud-Vlissinger dhr. Noest, vertegenwoordiger in Londen van de Stoomvaartmij Zeeland (lijndienst Vlissingen-Folkstone) lukt dat: de twee in Engeland gerenommeerde lange afstandzwemmers Eric (of Edward?) H. Temme en Fred G.M. Milton, beiden uit Londen. Een derde Engelsman laat zich niet bewegen mee te doen. Milton is in training voor de Kanaaloversteek. Temme heeft in 1927, op 5 augustus het Kanaal al eens bedwongen (in 14 uur en 29 minuten). Hij is daarmee de 11e geregistreerde persoon die dat gelukte na de legendarische Captain Matthew Webb (1848-1883) op 24 augustus 1857 (21 uur en 45 minuten). Op 19 augustus 1934 zal Temme dat nog eens flikken, maar dan in omgekeerde richting van Frankrijk naar Engeland in een tijd van 15 uur 34. Dat een Kanaaloversteek niet geheel van gevaar ontbloot is werd in 1926 duidelijk  toen de Spanjaard Rodriquez de Lare tijdens zijn poging verdronk.
Voorts worden door het Comité ook lijntjes naar het zuiden uitgegooid, maar een sterke Belgische zwemmer geeft uiteindelijk toch liever de voorkeur aan de wedstrijd Damme-Brugge (over 4,5 km.), die daags na de Scheldebeker gezwommen wordt. Uit Frankrijk wordt in het geheel geen respons ontvangen..
Naar algemene verwachting zal de strijd om de Scheldebeker dit jaar gaan tussen de al eerder genoemde clubgenoten Jan Stender (winnaar 1932) en Frans Kuijper (winnaar 1931) en de twee Londenaren Fred Milton en Eric Temme. Met als mogelijke outsider de Amsterdammer N. Kroese, één van de slechts drie deelnemers die in 1931 de onmenselijke Scheldeoversteek wist te voltooien, alleen landde hij toen niet op de juiste finishlocatie.
De sterke, forsgebouwde Frans Kuijper is niet alleen één van Neerlands sterkste afstandzwemmers, hij is bovenal een uitstekend waterpoloër en tevens polotrainer binnen zijn vereniging de Dolfijn.. Frans speelde van 1926 tot 1931 in het nationale poloteam. (negen officiële interlands). Later, van 1935 tot 1961, zal hij bekend worden als een deskundige en uiterst gedreven bondscoach/trainer van het Nederlandse zevental. Hoogtepunten zijn de bronzen plak op de O.S. van 1948 in London en het Europees Kampioenschap in 1950 in Wenen. Overal in Europa kon je de naam F. Kuijper in het groot tegen komen......op vrachtwagens. Hij had namelijk een transportbedrijf. Kuijper overlijdt in maart 1987.
Met zijn 45 jaar is dhr. O. Baarda uit Hengeloo, tijdelijk werkzaam in Zierikzee, de oudste deelnemer.
Kanshebbers bij de dames? Mogelijke kandidaten zijn:
- Z. Brouwer uit Rotterdam, de eerste dame die in 1930 van Stavoren naar Enkhuizen, de Zuiderzee overzwom;

- Of clubgenote Marie Olsen, die  al meedeed in 1931 en in 1932 als 5e en als snelste vrouw aankwam.
Met belangstelling wordt er ook uitgekeken naar de verrichtingen van de Zeeuwse dames Annie Bijsterveld (met haar 17 jaar de jongste deelnemer,VRB), S. Meerman (VZC) en Nelly Castel (VRB). In juni nog, tijdens de algemene ledenvergadering van de 10 jaar bestaande Vlissingse Reddings Brigade, werd Nel Castel door voorzitter dr. A. Staverman gehuldigd voor haar moedig gedrag waarvoor haar de medaille van het Carnegie Heldenfonds is toegekend, door op 21 augustus 1932 marinematroos C.M. Valkhof tijdens ebstroom te redden uit zee nabij Kaapduinen/Pompstation (Koudekerke). Bij het aan wal brengen werd Nel daarbij geholpen door  haar VRB-clubgenote Francien Prins (deelneemster Sbw. 1930).
Voor het eerst start ook de 20 jarige, veelzijdige Middelburger Piet Bouwense (1912-2009). Na in 1945 meer dood dan levend het concentratiekamp Natzweiler  te hebben overleefd (hij is als verzetstrijder in 1942 opgepakt en door de Duitsers tot "Nacht und Nebel" verklaard), zal Bouwense nog jarenlang binnen de zwemsport actief zijn als bestuurslid en zwemtrainer van Luctor et Emergo uit Middelburg en veelvuldig, tot in 1981 optreden als KNZB-zwemofficial. 

De wedstrijddag: 8 juli 1933.
Het voorseizoen kende een lange periode van ongunstige weersomstandigheden met lage watertemperaturen. Vele (openwater) zwemmers hebben daardoor minder trainingskilometers in de armen dan gewenst. Maar inmiddels heeft het weer zich in de laatste weken ten goede gekeerd. Op de wedstrijddag zelf is het warm en droog, helder tot licht bewolkt, en er staat een zwakke wind uit W tot ZW. Door de westenwind zal naar verwachting de vloedstroom  langer aanhouden. De zeespiegel ziet er kalm uit. Er staat een lichte deining en de watertemperatuur bedraagt zo'n 19,5 graden. Kortom, ideale zwemomstandigheden.
De getijde-tabellen geven voor Vlissingen aan: Hoog Water om 14.47 uur en Laag Water om 21.31 uur. Het is één dag voor Springtij, dus een kortdurende kentering met krachtige eb- en vloedstromen.
Eerste reserve Marie van den Heuvel mag invallen daar de heer Frauwendorf met capnummer 20 uit Schiedam niet is op komen dagen. Opvallend detail, in 1932 had Frauwendorf de trein naar Vlissingen gemist en in 1931 had hij zich ziek afgemeld.
Ten dienste van Polygoon, hét propagandamiddel voor de Scheldebekerwedstrijd, is de boot "Onder Ons" afgehuurd. Helaas, zal er niet gefilmd kunnen worden omdat er een veer van het toestel is gebroken. Wel zal de cameraman foto's nemen.
Volgens draaiboek stappen de deelnemers in Vlissingen aan boord van de grote "Loodswezen Antwerpen No 2". Na de overvaart levert het schip zijn inmiddels glimmende en van schapenvet druipende vracht af op de startplaats. In navolging van de nieuw uitgeprobeerde en goed bevallen startprocedure van vorig jaar, wordt vanuit de achterelkaar liggende roeiboten even voor de kust van Nieuwesluis ter hoogte van de vuurtoren gestart.

Om 14.02 uur  dondert het startschot vanaf de mijnenveger "M. 1" over het water.
De 16 zwemmers en 9 zwemsters springen of duiken vanuit de hun begeleidende roeiboot het zilte nat in. Vanaf de zeedijk gade geslagen door  vele honderden belangstellenden. Rondom, een keur aan vaartuigen, waaronder de grote ferryboot 'Koningin Wilhelmina' met ruim 500 betalende toeschouwers en het marinevaartuig de 'Coertzen'. Een enkele enthousiaste  'Bressiaander'  koerst hinderlijk dicht op het zwemmersveld. Dat zal me een zorg zijn, denkt Kuijper en zwemt na 10 minuten aan kop van het in lengte snel groter wordende deelnemersveld. Op de hielen gevolgd door Milton, Kroese en Stender. Na 25 minuten zwemmen gaan Kuiper en Milton gelijk op. Het tempo zit er goed in, vooral bij Milton want even later moet Kuiper lossen. Temme is wat rustiger van start gegaan maar komt gaandeweg onweerstaanbaar opzetten. Na Kroese en Stender zwemt hij nu ook Kuiper voorbij.  
36 Minuten na de start heeft Milton een voorsprong van ongeveer 25m. op Temme. Daar achter volgt Kuiper samen met Stender. De rest van het zwemmersveld , met de dames Olsen, Meerman en Brouwer voorin, heeft inmiddels al zo'n 150 meter of meer moeten toegeven op het leidende viertal. Met de Vlissinger Luitwieler in laatste positie. De vloedstroom loopt nog steeds.
De leidende Milton zakt wat terug. Na drie kwartier liggen de vier kemphanen praktisch weer gelijk. Dit viertal heeft zich duidelijk als kopgroep gevormd, gelijk op zwemmend.
Voor de meevarenden is al gauw duidelijk: dit wordt een spannende wedstrijd. De winnaar ligt in de kopgroep. Maar wie van de vier? Voorlopig nog niet te voorspellen. De beide Engelsen maken een iets betere indruk door steeds afwisselend de kop te nemen. Binnen de kopgroep lijkt Jan Stender het moeilijk te hebben: hij verliest langzaam doch zeker wat terrein op de andere drie, die stevig doortrekken.

Ook de mensen van de verschillende persdiensten, meevarend op het voor hen ter beschikking gestelde vaartuig, volgen in spanning het wedstrijdverloop. Een aantal hunner zodanig dat door besefverlies van de voortschrijdende tijd, ze het door burgemeester van Woelderen aangerichte buffet missen. De extra oorlam weet men nog wel fluks te nuttigen, zulks onder het toosten op de Scheldebeker. Vijf minuten over drie worden de krantenjongens bij het Roeiershoofd aan land afgezet, zodat ze op tijd bij het finishen op het Vlissingse Badstrand aanwezig kunnen zijn.

De kopgroep kan door zijn grotere snelheid een meer westelijke kortere route aanhouden. Ze hebben ook het voordeel dat door de westenwind de vloedstroom ruim een kwartier langer doorloopt. De minder snellen moeten wel in een wat grotere U-bocht met de vloed- en daarna met de (naar mate de tijd verstrijkt in kracht toenemende) ebstroom mee zwemmen om bij het finishpunt uit te komen. Het veld met zwemmers blijft in tegenstelling tot voorgaande jaren een stuk minder breed.
Op de vrolijk versierde aankomstplaats, het Badstrand te Vlissingen en op de Boulevards is de publieke belangstelling enorm op deze mooie zomerse dag. Topdrukte. Zelfs voor de kust en finishplaats liggen heel wat scheepjes met belangstellenden. Het publiek wordt door een megafonist op de hoogte gehouden van het wedstrijdverloop. De berichten worden bovendien op twee grote schoolborden geschreven. Door de radiodienst van de Marine worden de berichten vanaf de mijnenveger 'M4' draadloos overgeseind naar het walstation op de finishplaats.
De beide Engelsen in de kopgroep blijven een hels tempo onderhouden. Nadat Stender al eerder heeft moeten lossen wordt het ook zijn clubgenoot Kuijper te machtig en moet ook hij de Engelsen laten gaan.
Na ruim een uur zwemmen weet Kuiper zich toch weer naast Milton te knokken, die op zijn beurt Temme een 25 tal meters voor zich moet dulden. Stender ligt zo'n 50 m. achter het gevormde duo Milton/Kuiper. Op ruime achterstand , zo'n 500 m. volgen met korte onderlinge afstanden Rie Olsen, Van Loo, mej. Meerman, Muller en Brouwer.  
Omstreeks 15.25 uur is het kentering van de stromen.                                            
Een klein kwartiertje later komt de sterke Eric Temme met een kleine voorsprong als eerste  onder de Walcherse kust aan. Fred Milton volgt op korte afstand. Maar ter hoogte van het Roeiershoofd haalt hij zijn landgenoot in, en neemt de kop over, uitlopend tot een voorsprong van 20 à 30 meter. Met nog een paar honderd meter te gaan zet Temme, onder het oog van het talrijke op de Boulevard meelopende publiek, zijn eindversnelling in. Ze komen naast elkaar te liggen en in een spannende kop aan kop race moet uiteindelijk de technisch wat mooiere zwemmende Fred Milton zijn meerdere erkennen in Temme. Met 23 seconden voorsprong finisht Eric Temme na 1 uur, 47minuten en 10 seconden onder een kakofonisch concert van scheepssirenes, stoomfluiten en een juichend duizendkoppig publiek. Tijdens het aan wal komen klinkt via de versterkers het "God save the King". Comitévoorzitter, burgemeester Van Woelderen staat als eerste klaar om de nieuwe winnaar van de Scheldebeker met een ferme handdruk te feliciteren.
Even later valt een zelfde ontvangst ook Fred Milton ten deel. Nogmaals klinkt het "God save the King". Vijf minuten later klinkt het 'Wilhelmus' wanneer de eerste Nederlander, Frans Kuijper de tocht volbrengt. Vijf minuten later weer herhaald, wanneer nummer 4, Jan Stender het strand betreedt. Ook hem wacht een ovationeel ontvangst van de mensen op strand en Boulevards.
Slechts 10 minuten daarna een daverend gejuich en massaal applaus. De eerste dame, de crawl-zwemmende Rie Olsen arriveert: de winnares van de eerste, door dr. Staverman geschonken zilveren wisselschaal. Het is dr. Staverman zelf die de Rotterdamse met een fraaie tuil rozen met kleurig lint verwelkomt en complimenteert. Met haar tijd van 2 uur 8 minuten en 38 seconden breekt Rie Olsen het damesrecord van Ivonne Lauwereins (2.11.04), de winnares van 1930. Zes minuten later finishen kort achter elkaar haar twee stadsgenotes: B. Muller en de schoolslag-zwemmende Z. Brouwer als 2e en 3e dame, resp. als 6e en 7e overall. Vlak daarna als 8e en eerste Zeeuw, de Vlissingse S. Meerman in 2.15.55. Vanzelfsprekend valt ook haar een welgemeend en enthousiast onthaal ten deel.
In één kwartier tijd finishen achter elkaar negen deelnemers, de nummers 6 t/m 14. In hun laatste 1500m. kort onder de kust zwemmend met de ebstroom mee, vanaf standbeeld 'Michieltje'  prima te volgen door het op de Boulevards meelopende publiek naar de finish op het Badstrand.
Enkele zwemmers hebben inmiddels de strijd opgegeven. Als laatste, nog net binnen de drie uur, komt D. Purmer binnen. Hoewel er in de verte nog enkele roeiboten met daarachter een enkel kopje te zien zijn, besluit de organisatie de wedstrijd na drie uur officieel af te fluiten en de nog resterende deelnemers worden uit het water gehaald.

Commentaar van Frans Kuijper kort na zijn aankomst: "Ik heb hard werk gehad. De Engelsman Milton is heel sterk. Een groot stuk heb ik hard met hem gevochten, tot ik hem tenslotte gewonnen moest geven."

Na afloop vertelt winnaar Temme dat ze samen geruime tijd gelijk lagen, totdat Milton de leiding nam. Temme dacht toen zelf ook dat Milton zou gaan winnen. Eric Temme uit in dat gesprek zijn bewondering over de ' wonderful organisation' van deze Scheldebekerwedstrijd. "In Engeland is dat niet half zo goed geregeld". Wel vindt hij dat het invetten te lang van te voren plaats vond. Liever vlak voor de start. En hij prefereert zelf een start vanaf de vaste wal.
Ook Mevr. Wijckhuizen, ploegleidster van de Olympische zwemploeg in Amerika, roemt de organisatie als tip-top, een unicum.
Klachten zijn er ook te horen. Het wemelde van vele hinderlijke kwallen. Menige zwemmer is flink gestraald. Jan Stender heeft daardoor zelfs nog een ogenblik overwogen om eruit te stappen.
Dat er dit jaar, ondanks de overigens voortreffelijke zwemomstandigheden, in het algemeen minder snelle tijden zijn gezwommen dan in 1932 kwam hoofdzakelijk vanwege de grotere stroomsnelheden die samengaan met het nu deze dagen heersende gier- of springtij.

De prijsuitreiking.
Deze begint om 20.00 uur in de kurzaal van hotel Britannia. Ze wordt geopend met het spelen van het Engelse en het Nederlandse volkslied, waarbij alle aanwezigen zich van hun zitplaatsen verheffen. Ter weerszijden van het podium hangen de Union Jack en het Rood-Wit-Blauw.
Burgemeester van Woelderen spreekt van een prachtige dag voor Vlissingen en de sportwereld . Alles heeft meegewerkt zodat de vierde Scheldebekerwedstrijd een groot succes is geworden. Hij is erg blij met de deelname van de sterke Engelsen, naast de twee sterke winnaars van de vorige jaren, waardoor het internationale cachet extra onderstreept wordt. Hij hoopt dat ze het volgend jaar in "splendid condition" weer terug komen. Voorts doet het hem genoegen dat er geen enkele dissonant is gehoord, daarbij uitgebreid dank zeggend aan allerlei meewerkende personen en instanties, van de aan-de-riemen-trekkende Jantjes en Bethesda-verpleegsters tot aan Marinecommandanten en Loodswezeninspecteurs. Ook aan de 400 à 500 man die in touw zijn geweest voor de algehele veiligheid. En niet te vergeten aan secretaris Toussaint, dé organisatorische spil waar alles om draait. Ook gaat Van Woelderen nog even in op het besluit van het Comité dat het, ondanks de selectie vanwege de grote deelname, toch juist is om tien plaatsen voor Zeeuwen te reserveren.

Daarna richt de voorzitter zich tot de winnaar  Eric Temme die hij in het Engels toespreekt. Naast de kostbare zilveren Scheldebeker krijgt Temme een kleine beker als blijvend aandenken. Naast de VZC. medaille als eerst aankomende vreemdeling, overhandigt Van Woelderen hem ook nog een persoonlijke medaille. De muziekband zette daarop het "God save the King" in, waarna de volle zaal mr. Temme een spontaan "Lang zal hij leven" toezingt.
Temme beantwoordt de toespraak van de burgemeester:
--'Hij was getroffen door de verwondering wekkende ontvangst en meende dat hij in plaats  van in een ander land, in een ander deel van Engeland was gekomen, daar 50% der bewoners Engels spreekt. De organisatie had eveneens zijn bewondering gaande gemaakt, evenzo de sportieve wedstrijd, waarin het geluk hem mede was geweest."
Vervolgens wordt onder waarderende woorden aan Fred Milton de tweede prijs uitgereikt. Wie heeft toen kunnen vermoeden dat zijn zoon, Tony Milton in 1966 als laatste overwinnaar de Scheldebeker mee naar huis zou nemen?
Daarna reikt Dr. Staverman persoonlijk de door hem beschikbaar gestelde dames wisselbeker  uit aan mej. Olsen, daar  
-- "de vrouw zich door haar lichaamsbouw bezwaarlijk in snelheid en kracht kan meten met den man had spreker gemeend voor de dames een afzonderlijken beker te moeten aanbieden, welke door 2 maal achtereen of 3 maal winnen in het geheel, blijvend eigendom wordt. Ik hoop dat dit de beoefening van de zwemsport moge aanmoedigen, daar een gezonde ziel in een gezond lichaam woont (mens sana in corpore sano)."

Ook Marie Olsen ontvangt nog een kleine beker van Staverman als blijvend eigendom.
Met veel waardering brengt Staverman hulde aan de moeder van vijf kinderen, mevr. Reijmer-Kint uit Schiedam, --"die den zwaren tocht volbracht, en daarmede tevens bewees dat, al is de hoogste taak der vrouw het moederschap, deze toch zeer wel gepaard kan gaan met beoefening van de sport."
Mej. Meerman ontvangt de zilveren lauwerkrans als eerste Zeeuw(se). 
Nelly Castel, draagster van de Carnegie-medaille wordt door Van Woelderen als bewezen voorbeeld gesteld van wat er op het gebied van de zwemsport gepresteerd kan worden.
Aan elke deelnemer die de wedstrijd heeft uitgezwommen wordt tenslotte weer een fraaie, degelijke herinneringsmedaille uitgereikt.
Na de prijsuitreiking volgt nog een feestavond die georganiseerd is door de directie van Britannia met als een van de hoogtepunten de ode "Aan onzen schoonen Scheldestroom", opgedragen aan burgemeester Van Woelderen.

De media.
Ondanks zijn nog betrekkelijk jonge bestaan (sinds 1930) mag de Scheldebekerwedstrijd zich inmiddels verheugen in de belangstelling van vele landelijke dag- en weekbladen.
Vermeldenswaard is dat er zelfs in Nederlands Indië belangstelling voor bestaat. In de "Sumatra Post" van 28 juli 1933 wordt uitgebreid verslag van deze wedstrijd gedaan.

(Goes, april 2014)                                                                 Piet Schop.

Uitslag Scheldebekerwedstrijd 1933.
-  1e  Eric H. Temme, nr.1 (Londen) 1.47.10
-  2e  Fred. G.M. Milton, nr. 22 (Londen)  1.47.33
-  3e  Frans Kuijper, nr. 15 (Dolfijn, Amsterdam) 1.53.08
-  4e  Jan Stender, nr. 5 (Hilversum. Dolfijn, Amsterdam)  1.58.32
-  5e  Rie Olsen, nr. 23 (RDZ, Rotterdam) 2.08.38 = nieuw damesrecord
-  6e  mej. B. Muller, nr. 11 (ODZ, Rotterdam)  2.14.31
-  7e  mw. Z. Brouwer, nr. 12 (RDZ, Rotterdam) 2.15.17
-  8e  mej. S. Meerman, nr. 3 (VZC, Vlissingen  2.15.55
-  9e  N. Kroese, nr. 19 (AZ1870, Amsterdam)  2.16.23
- 10e  G. van Loo, nr. 9 (Luctor, Middelburg) 2.17.57
- 11e  O. Baarda, nr. 14  (HZC, Hengelo) 2.20.26 (45 jaar)
- 12e  A.H. van der Burgt, nr. 13 (VZC, Vlissingen) 2.22.14 (17 jaar)
- 13e  Jan de Pauw, nr. 7 (Scheldestroom, Breskens) 2.28.51
- 14e  A. Mommaas, nr. 10 (VZC, Vlissingen)  2.30.03
- 15e Marie van den Heuvel, nr. 20 (VZC, Vlissingen) 2.46.42
- 16e Annie Bijsterveld, nr. 25 (VRB, Vlissingen)  2.46.51
- 17e Nelly Castel, nr. 21 (VRB, Vlissingen) 2.47.25
- 18e  mej. C. van der Schaaf, nr. 17 (VRB, Vlissingen)  2.49.14
- 19e  mw. B. Reijmer-Kint, nr. 6 (SBC, Schiedam)  2.52.21
- 20e  D. Purmer, nr. 8 (Amsterdam. VZC, Vlissingen) 2.57.48

Uitvallers (5):
-  Piet Bouwense, nr. 2 (Luctor, Middelburg)
-  Cees Erasmus, nr. 4 (Scheldestroom, Breskens)
-  D. Luitwieler, nr. 16 (VRB, Vlissingen)
-  Ies van Bel, nr. 18 (VRB, Vlissingen)
-  L.A. van Reijen, nr. 24 (Baronie, Breda)

Totaal aantal deelnemers: 25 (16H+ 9D)