Osse Maasrace geannuleerd

Beste zwemvrienden.

Door middel van dit bericht willen wij jullie informeren dat wij afzien van de organisatie van de 23e Osse Maasrace. Directe aanleiding is het social media pesten waar wij mee geconfronteerd worden, met als meest extreme uiting een oproep tot een boycot van onze wedstrijd.

Wij hadden er zin om onderweg naar ons 25 jarig jubileum een leuke wedstrijd te organiseren. Daarbij realiseerden wij ons dat we vorig jaar, met name door de verkeerde baanlengte, forse steken hebben laten vallen. Een vervelende fout, maar alleen als je niks doet doe je ook niks verkeerd en ons telraam stond al klaar voor de nieuwe editie.

Terwijl we bezig waren met de voorbereidingen werden we er op geattendeerd dat Harold Matla het nodig had gevonden om een Facebook bericht te plaatsen met een hoop nare opmerkingen er in, en een oproep tot een boycot van onze wedstrijd. Tevens was door de heer Matla een mail aan de leden van PSV gestuurd, waarin hij stelde dat het bestuur besloten had dat niemand van PSV mocht zwemmen bij onze wedstrijd.

Dat onze wedstrijd van 2015 reden is voor mensen om te kiezen elders te gaan zwemmen kan en mag natuurlijk. Mensen aansporen tot een boycot en als verenigingsbestuur je leden verbieden om deel te nemen aan een wedstrijd, past niet in ons beeld van een sportieve zwemwereld.

Het lijkt ons logisch dat mensen in de gelegenheid worden gesteld, zelf een keuze te maken waar ze willen zwemmen en het lijkt ons logisch dat je als collega-Brabantse vereniging – die deel uitmaakt van een gezamenlijk circuit om de ‘Brabantbekers’ – je je leden juist stimuleert om deel te nemen aan dit circuit. De heer Matla en enkele van zijn likers denken daar anders over en willen bovendien hun mening graag opdringen aan de Nederlandse zwemwereld.

Op enkele van de gemaakte opmerkingen zullen we inhoudelijk reageren. Niet met de bedoeling de schrijver te overtuigen, maar omdat we het belangrijk vinden dat iedereen in elk geval de kans heeft te lezen waarom Arethusa welke keuzes maakt.

  1. Wij respecteren in Oss de masters. Wij waren de eerste open water wedstrijd met prijzen voor 70 plus en voor zover we weten ook voor 80 plussers. Vanaf onze eerste editie in 1994 hebben wij afstanden voor 25 plussers en later 20 plussers geprogrammeerd. Wij verschillen van mening met de heer Matla cs of 20 plussers tegelijk in het water kunnen liggen met zwemmers van bijvoorbeeld 19 of 17 jaar. Wij denken van wel. Van de KNZB hebben wij in 2015 toestemming gekregen om deze groepen bij wijze van pilot te combineren. Daar hebben wij gebruik van gemaakt – netjes binnen de democratische kaders van onze zwembond. Vier leuke races, met enthousiaste reacties, gecombineerd met terecht minder enthousiaste reacties over de lengte van de baan.
    Diezelfde toestemming kregen we overigens voor 2016 niet, en dus hadden we voor 2016 netjes een wavestart voor masters voorzien. Wij houden ons namelijk aan de spelregels zoals die binnen onze bond gelden.
    Wij vinden het prima dat er masters zijn die vinden dat ze apart behandeld moeten worden en dat ze in een beschermd programma moeten zwemmen. Het lijkt ons dat wij (er zijn meer dan 100 zwemmende masters bij Arethusa dus we kennen de doelgroep, we ZIJN de doelgroep) best iets anders mogen vinden. Uiteraard binnen de ruimte die de KNZB ons daarvoor biedt.
  2. Wij hebben in 2015 bezwaar gemaakt tegen het besluit van de KNZB om onze 1.000 meters niet mee te tellen voor de masters puntenklassementen. Dat hebben we niet via het bondsbureau of het bondsbestuur gedaan, maar bij de onafhankelijke door de Algemene Leden Vergadering van de KNZB gekozen tuchtcommissie. Deze was van mening dat het besluit van de KNZB moest worden herroepen. Dat bezwaar hadden wij niet gemaakt om als vereniging ons gelijk te halen of om een taakgroep dwars te zitten, maar om op te komen voor de 120 zwemmers (starts) die anders gedupeerd zou worden omdat hun tijden niet mee zouden tellen.
  3. We spenderen ook maar een paar regels aan de clinic van de Bosbaan. Geen idee of hij daar dit jaar weer wordt georganiseerd of niet. Wij hebben niet om een clinic in Oss gevraagd. De KNZB heeft onze organisatie gevraagd en daar hebben wij positief op gereageerd.
  4. Ons organisatiecomité bestaat uit 8 vrijwilligers, waarvan 6 actieve masters. Ieder heeft zijn eigen taak binnen de organisatie maar wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de besluitvorming en organisatie. Het is dus niet zo, zoals geïnsinueerd wordt in het bericht van de heer Matla dat een specifiek persoon uit Oss, werkzaam bij de KNZB, voor ons de boontjes wel even dopt.
  5. Wij vinden de gehele berichtgeving stuitend en respectloos, absoluut niet conform ‘code blauw’.

Wij hebben als Arethusa de wijsheid rondom Masters en of ze al of niet samen met andere leeftijden kunnen zwemmen niet in pacht. Op advies van de Taakgroep Masters is in het verleden in Nederland van 25 jaar naar 20 jaar verlaagd, in afwijking van de regels van wereld zwembond FINA. Wij zien dat zwemmers net onder deze leeftijd soms prima bij de masters passen en omarmen deze bij Arethusa dan ook in onze master groep. Wij zien dat het groepje ‘net niet masters’ op open water wedstrijden vaak klein is en zich goed leent voor aansluiting bij de 20 plussers. Wij denken dat een combinatie heel goed kan. Het lijkt ons daarbij een verrijking voor het Nederlandse zwemmen als bij de ene wedstrijd gecombineerd wordt, en bij de andere niet. En een derde wedstrijd splitst bij 40+. Een eenheidsworst is niet noodzakelijk.

Wat wij in elk geval zeker weten is dat het uitsluiten van groepen – laat staan een boycot – tegenovergesteld zijn aan de grondbeginselen van het Masters zwemmen. Fitness, Friendship & Fun was de boodschap die grondlegger Rob Hanou meebracht naar Nederland. Gun iedereen zijn mening, gun organisaties de vrijheid een wedstrijd zo te organiseren als zij dat willen en gun de zwemmers vervolgens de keuze hieraan mee te doen of niet.

De typische masters verdraagzaamheid is even ver te zoeken zo lijkt het. Wij merken dat de negatieve energie die momenteel over ons wordt uitgestort niet langer wordt gecompenseerd door ons enthousiasme om gewoon een leuk wedstrijdje te willen organiseren waar veel deelnemers met veel plezier aan mee te doen.

Helaas is de Taakgroep Masters nog niet in actie gekomen om op deze website uit te spreken dat zij zich niet achter boycottaal staan, mogelijk doen ze dat elders. Wij weten dat diverse zwemmers van PSV niet achter de tekst en het vermeende besluit staan. We danken hen in het bijzonder voor hun mededeling dat ze ondanks de oproep gewoon in Oss wilden komen zwemmen. Misschien dat jullie in Hoek mee willen zwemmen, voor info, zie elders op deze website.

Mogelijk is ons besluit en onze uitleg voor de bedenkers van de boycotcampagne aanleiding tot jubelende commentaren of wel verdere beledigingen en verzinsels. Wij zullen daarop niet reageren. Wij beperken ons tot één bericht, en dat hebben jullie nu kunnen lezen. Reacties op dit bericht zijn welkom op langebaan@arethusa.nl

Wij zijn trots op wat we in 22 jaar hebben bereikt, hier stopt het.

Wij danken iedereen voor het vertrouwen dat jullie in ons hebben gehad, voor jullie enthousiaste deelname en we zien jullie graag weer ergens aan de waterkant.

Warme groeten,

Organisatie Osse Maasrace
Anja Garritsen
Cees van de Giessen
Jeroen Boeijen
Marco van Rooijen
Paul van den Heuvel
Rob de Wit
Wendy Nederkoorn
Wim van de Giessen