Open water boek 2017 A vordert

2017-02-20 - Nieuwegein - De taakgroep heeft vanavond vergadert. Dit maal onder leiding van de nieuwe voorzitter Caroline Smits. Er sond best veel op de agenda: diverse vragen uit de organisaties en de sporters. Zwem voor mij heeft nu 8 organisaties wat we erg leuk vinden omdat we denken dat het vooral lokaal meer deelnemers zal trekken. Verder is ook over de kalender van 2017 en de (O)NK's van 2018 gesproken.

Belangrijk onderwerp was ook de vordering van het open water boek. Als redactie daarvan was ik blij te kunnen melden dat ik al een aardig aantal advertenties ontvangen heb. Ook de organisaties die geen wedstrijd hebben maar wel gelieerd zijn aan de KNZB worden uitgenodigd om hun advertenties in te dienen. Het open water boek met de advertenties (boek A) willen we vroeg in april laten uiitkomen daarna snel gevolgd door boek B met de bepalingen.

Dat betekent voor de organisaties dat ze langzaam maar zeker hun advertentie mogen insturen.Uiteraard liefst in de lay-out van 2016. Mocht je de advertentie van 2016 (nogmaals) of een voorbeeld (voor eventuele nieuwe adverteerders) willen ontvangen kan dat door me te mailen.

Richard Broer
redactie open water boek 2017
TOWZ/KNZB