U bent hier

Hoe ETW bijdraagt aan de teloorgang van het open water zwemmen

4 berichten / 0 nieuw
Laatste bericht
Harold Matla
Hoe ETW bijdraagt aan de teloorgang van het open water zwemmen

Opinie

Het open water zwemmen is op zijn retour. Al een aantal jaren wordt het aantal deelnemers minder en de echter toppers doen niet mee in het nationale circuit. Bij de jeugd is dit al langer het geval, in zijn algemeenheid zie je dat er steeds minder aanwas bij de jeugd komt, dus ook bij het open water. Maar ook bij de oudere zwemmers en zelfs bij de groeiende groep masters loopt het aantal starts terug.

Redenen hiervoor zijn o.a. de drukte van het zwemseizoen waardoor zwemmers in de zomer rust nemen, al dan niet op aandringen van de trainer. Maar ook de toenemende kosten van het startgeld en bijkomende kosten als vervoer naar de wedstrijdlocatie, en soms ook overnachting of uit eten. Als men uitgaat van een gelijk budget, zal men simpelweg minder kunnen doen met dat budget.

Daarnaast zie je dat er steeds meer CitySwims en zwemtochten komen, waarbij een beroep wordt gedaan op morele zaken en waar zwemmers wel voor te porren zijn. Dit is vaak op dezelfde dag als een reguliere wedstrijd en iets waar de reguliere wedstrijd organisaties nauwelijks tegen kunnen concurreren. Te meer ook omdat de CitySwims openlijk door de KNZB worden gesteund en de reguliere competitie deze steun ontbeert. Al denk ik dat de animo hiervoor in de loop van de jaren wel zal afnemen, dat zie je al bij andere feel good evenementen als Alpe d'HuZes.

Daarnaast zie je dat organisaties het moeilijk hebben door stijgende kosten van beveiliging (boten, reddingsbrigade), Elektronische Tijdwaarneming,  vergunning, prijzengeld, etc.) en dalende inkomsten (sponsoring, minder starts). En zien organisaties zich gedwongen dit door te berekenen aan de zwemmer of als organisatie/vereniging rode cijfers te accepteren. Dat laatste is niet lang vol te houden.

Naast een positief effect van enkele organisaties die de samenwerking opzoeken, zie je ook dat er  “dubbels” zijn waar flink wordt geconcurreerd op o.a. prijzengeld en  andere zaken, en de beschikbare pool van deelnemers zich verdeeld over 2 locaties.

En dan hebben we het nog niet over alle tijd die wordt geïnvesteerd door de enthousiaste vrijwilligers waarvan het ook steeds moeilijker wordt om deze jaarlijks rond te krijgen, of een vaste kern of commissie te verjongen.

De toekomst van het klassement zwemmen in het open water is dus onzeker, en het zou mijn niet verbazen als de klassementen op den duur verdwijnen en plaats maakt voor zwemtochten. Die zijn makkelijker te organiseren en veel zwemmers vinden het competitieaspect toch maar bijzaak.

Waarom dit stuk?

Bovenstaande zaken spelen al langer, maar er is nog een ander onderbelicht aspect: de kwaliteit en kosten van de Elektronische Tijdwaarneming (ETW).

Mede op basis van mijn bevindingen is de ETW een agendapunt geworden op het Open Water congres a.s. zaterdag 2 december. Reden om e.e.a. nog even op papier te zetten.

Aanleiding voor mijn onderzoek is het falen van de ETW bij de open water wedstrijd van Eindhoven.

Naast de gebruikelijke uitval van tags, werd hier in een derde van de gevallen door een verkeerde bediening van de leverancier geen ETW-tijd geleverd.

Dit is ook door de leverancier erkend, en de organisatie heeft een derde van de kosten teruggevorderd om deze naar ratio aan alle deelnemers terug te storten.

 

Daarbij zijn er bij veel zwemmers al langere tijd twijfels over de betrouwbaarheid van de metingen. Het komt regelmatig voor dat onderlinge tijden van zwemmers geen recht doen aan de afstand waarbinnen men gefinished is.

Ook zien we regelmatig dat de volgorde van de zwemmers anders is dan de volgorde van aantik die door het publiek en de zwemmers zelf zijn geconstateerd.

Het bekendste voorbeeld van een dergelijke situatie is de finish van Ferry Weertman bij de OS in Rio waar de hele wereld ditzelfde gevoel had en welke ook duidelijk op herhaling van televisiebeelden te zien was. Gelukkig kon dit op basis van videobeelden van de organisatie worden gecorrigeerd.

Dan hebben we het over de correctie van de volgorde van aankomst, en niet over de tijd.

En voor deze situatie zou het goed zijn om ook een systeem te ontwikkelen om de volgorde bij Nederlandse Open Water wedstrijden op video vast te leggen.

 

Ook valt op dat, ondanks dat met 2 tags draagt, het vaak voorkomt dat er een backuptijd van de printerklok nodig is omdat voor beide tags er geen tijd is geregistreerd.

Afhankelijk van externe invloeden buiten de invloedssfeer van de leverancier kan dit percentage uitval behoorlijk variëren.

Tijdens het NK weekend in Goes/Vlissingen was dit zelfs in 65 van de 609 starts het geval (bina 11%). Hierbij was de verdeling over vrij/school, dames/heren  en leeftijden ongeveer gelijk. Wel zaten er verschillen in de dagen waarbij de zondag opliep tot bijna 17%.

En dan hebben we het nog niet eens over het aantal gevallen dat de tijd op slechts 1 tag is gebaseerd. Dat valt uit de pdf-uitslag niet op te maken. Dit kost de jury elke keer weer veel uitzoekwerk om dit recht te breien.

 

Ikzelf had in Eindhoven en Oosterhout geen enkele tijdmeting met de 2 tags die ik dat weekend op deze 2 wedstrijden ter beschikking had. Bij de NK waren er 54 (van de 297) personen die 1 of meerdere keren een handtijd hadden, hiervan 2 tweemaal en 1 zelfs 4 maal.

Mede doordat het in Eindhoven flink mis ging, en de grote uitval tijdens het NK weekend, ben  ik naar de onderlinge data van Eindhoven gaan kijken. Hierbij hebben we de beschikking van de door de ETW geleverde files met tijden die door de tags zijn geregistreerd. Deze kun je an sich beschouwen, maar je kunt deze ook vergelijken met de door de officials geregistreerde printkloktijden. Dat heb ik gedaan voor de gevallen waarin de bediening van de ETW heeft gefaald.

Hoe werkt de ETW?

In grote lijnen werkt het als volgt.

 • De zwemmer heeft aan beide polsen een tag bevestigd.
 • Er wordt door de starter gestart met een start device (pistool) en deze geeft een signaal aan de ETW dat het betreffende programma op een zeker moment is gestart.
  • De bediener moet er dan wel voor zorgen dat het juiste programma is gekoppeld (juist dit ging in Eindhoven een aantal keer mis).
 • De zwemmer zwemt zijn race en tikt aan bij de finish op het finishdoek.
 • Bij de finish ligt rond het finishdoek een magnetisch lus om de tag te registreren.
  • De meting via deze lus kan ook nog worden afgesteld, waarbij deze in Eindhoven stond ingesteld op registratie met intervallen van 0,05 sec.
  • Zo eindigt van een programma de uitslag altijd op bijv. 1 en 6 honderdste, of 2 en 7, etc.
 • Op basis van de metingen van 2 tags wordt de tijd voor de betreffende bepaald.

 

In de praktijk zijn er voor de wijze waarop de tijd wordt bepaald een aantal situaties mogelijk.

Schoolslag

Het simpelste geval is de schoolslag.

In dit geval tikt de zwemmer met beide handen gelijktijdig aan.

(Indien dit niet het geval is wordt een zwemmer gediskwalificeerd)

Beide handen zijn voorzien van een tag en de aantiktijd zou theoretisch voor beide tags (nagenoeg) gelijk moeten zijn.

In de praktijk is dit echter niet het geval.

In een groot deel van de gevallen (40%) is er slechts 1 tijd, of zelfs geen tijd beschikbaar.

In de gevallen dat er wel 2 tijden zijn, is er in vrijwel alle gevallen een verschil (slechts 1 maal was de tijd gelijk), die kan oplopen tot meerdere seconden (in Eindhoven zelfs tot 3½sec.).

Conclusie die hieruit kan worden getrokken is dat de tags niet even goed wordt geregistreerd.

We laten even in het midden wat hier de oorzaak van is.

Het feit dat er vrijwel altijd verschillen zijn, maakt dat voor beide tags geldt dat de tijd meestal niet goed wordt geregistreerd  en dat de kans dat de tijd exact het moment van aantik representeert bijzonder klein is.

De gesuggereerde nauwkeurigheid van een honderdste klopt sowieso niet, maar ook tot op een tiende en zelfs een seconde is het maar zeer de vraag.

Om een idee te krijgen van het verschil. Als men een tempo heeft van 50 seconde per 50 meter (16:40 op een kilometer), is dat dus 1 meter per seconde. In het geval van 3½ seconde zou de 2e tag dus zo’n 2 lengtes achter liggen.

 

Er zijn vijf situaties mogelijk:

 • de tag wordt te snel geregistreerd
  • dit gebeurt als de tag al is opgepikt door de ETW, maar er nog geen aantik is geweest
   (de registratie lus ligt niet goed, de aantik mislukt, of het signaal wordt eerder opgepikt en valt weg, ...)
 • de tag wordt correct geregistreerd
  • hierbij vallen het moment van registratie en de aantik samen
   (ideaalsituatie, zal op basis van bovenstaande constatering bijna niet voor komen)
 • de tag wordt te laat geregistreerd
  • hierbij is er aangetikt voordat de ETW de tag registreert
 • de tag wordt niet geregistreerd (maar is niet defect)
  • dit is feitelijk een bijzondere versie van de voorgaande
 • de tag is defect
  • de kans hierop acht ik overigens klein omdat dezelfde tags bij veel wedstrijden worden gebruikt en bij ander wedstrijden worden dan wel tijden geregistreerd
  • en je mag er vanuit gaan dat de leveranciers dit in de gaten houdt, al ben ik me bewust dat dit een gevaarlijke aanname is

 

Als men 2 tags gebruikt is een combinatie van bovenstaande 5 gevallen mogelijk. Dit zijn 25 mogelijkheden, waarvan er slechts 7 correct zijn. Dit even los van de kans op elke situatie. Zoals gezegd acht ik de kans dat een tag een correcte tijd heeft klein.

 

De leverancier geeft aan dat het een gesloten systeem is, dat niet na te meten is en ook niet te verbeteren is (“aan de werking kan niet worden getwijfeld”. Een keuring is derhalve niet nodig).

De vergelijking met printklokken, het onderlinge verschil tussen 2 tags en de uitval van tags spreken echter voor zich en geven aan dat er wel degelijk wat mis is met de waarneming.

 

Het is dus niet te bepalen welke van de 2 tags de beste tijd geeft.

Een Chinees gezegde zegt:

"Met 1 klok weet men de tijd met 2 klokken is men niet zeker van de tijd"

 

De ETW zal uiteindelijk de snelste tijd hanteren als de tijd die het meest aannemelijk is en deze in de uitslag opnemen. Echter het is maar de vraag of deze snelste tijd wel correct is.

Deze kan echter zowel te snel als te langzaam zijn, afhankelijk van hoe goed de tag wordt geregistreerd en de manier en plaats in de lus waarop wordt aangetikt door de zwemmer en hoeveel externe factoren de meting beïnvloeden.

Het meten van de tag en het aantikken zijn verschillende zaken die qua meting los staan. Het zegt niks over het moment van aantik anders dan dat de tags in de buurt van de aantik zijn geweest.

Het feit dat een verschil tussen 2 tags klein is, zegt ook niets over de betrouwbaarheid.

Als beide tags te snel of te langzaam zijn geregistreerd hebben ze simpelweg ongeveer dezelfde afwijking (het is ten slotte ook hetzelfde meetsysteem), maar dat is dan wel incorrect.
Het feit dat 2 tags die gelijk aankomen random verschillen opleveren is op z’n minst opvallend te noemen.

Vrije slag

Bij de vrije slag wordt met 1 hand aangetikt, en zal de andere hand niet altijd in de buurt van de registratie komen.

Het kan dus zijn dat de hand die niet aantik niet altijd wordt geregistreerd. Als die wel wordt geregistreerd, kan deze zowel een te snelle tijd als een te langzame tijd opleveren, afhankelijk van of deze hand eerder in de buurt van de finish is en hoe deze wordt opgepikt.

De verschillen hiervan kunnen derhalve groter zijn dan bij de schoolslag.

Zo kan het zijn dat de tag van de aantik hand niet wordt geregistreerd en dat de ander tag veel later per ongeluk wel wordt geregistreerd als men om of langs de aantikplaat heen zwemt naar een trappetje of moet wachten op een ander zwemmer (bijv. in Breda).

Ook hier weer 25 mogelijkheden, waarbij het aantal correcte uitkomsten minder is (4) omdat de aantik hand die niet aantikt nimmer correct geteld mag worden.

Je zou bij de vrije slag dus eigenlijk maar 1 tag moeten gebruiken. Echter dat zal het uitval percentage van de tijdregistratie significant hoger worden.

Het is dus niet voor niets dat je 2 tags moet huren. Dat is simpelweg omdat de uitval hoog is, en de betrouwbaarheid laag. Echter zoals net aangetoond, zijn meer tags geen garantie voor een betere waarneming.

Conclusie

De open water zwemmer heeft recht op een robuuste, betrouwbare en nauwkeurige meting.

Dat wil zeggen dat in alle omstandigheden het goed moet werken.

En dat er geen invloeden van buitenaf moeten zijn, en dat de wijze van aantik niet zou moeten uitmaken.

Ook de jury zou geen tijd kwijt moeten zijn met het oplossen van de tekortkomingen van een ETW-systeem.

Daarnaast dient het systeem gekeurd en geijkt te zijn door een externe instantie, met een keuringsrapport die door de KNZB moet worden erkend.

 

Het nu gebruikte systeem voldoet aan geen van deze criteria.

 • Het systeem is in sterke mate gevoelig voor invloeden van buitenaf
  • Voor elke afwijking wijst de leverancier naar oorzaken buiten zijn invloedssfeer
 • De tags worden in een fors deel van de gevallen niet geregistreerd
 • De nauwkeurigheid van de registratie is slecht
 • Er is geen keuringsrapport, anders dan de beweringen van de leverancier
  (“Wij van WC-eend adviseren WC-eend”)

 

Het is zelfs zo erg dat het systeem bepalend is voor de uitslag en klassementen.

Zo klopt niet altijd de volgorde van aankomst, met name als er kort van elkaar of bijna gelijk wordt gefinished. Bijna gelijk is in dit geval binnen enkele seconden, wat met het blote oog prima is waar te nemen. Onterecht wordt hier vaak zonder blikken of blozen vertrouwd op de volgorde van de ETW.

En de tijden zullen bijna zonder uitzondering niet correct zijn en dat heeft weer consequenties voor de klassementen omdat alle klassementen bepaald worden op tijd of punten gebaseerd op tijd.

Vergelijken van ETW met printkloktijden kun je van de jury niet verwachten en schiet ook het doel van ETW voorbij.

En bij een tijdrace waar de volgorde van aankomst door de tijd wordt bepaald is het helemaal uit den boze om een ETW systeem met dergelijke afwijkingen te gebruiken.

 

Het systeem is nooit goed getest en heeft geen keuringsrapport die aantoont dat het systeem voldoet aan zekere eisen. Het is dus op z'n minst vreemd dat het systeem gebruikt kan worden en dat niemand hier ooit vragen over heeft gesteld. Ikzelf had in deze ook altijd een misplaatst vertrouwen.

Mijn stelling is dat je een dergelijk systeem zonder deugdelijk keuringsrapport niet zou mogelijk gebruiken. Het huidige systeem met deze forse tekortkomingen zou je niet moeten toelaten en zelfs moeten verbieden!

De KNZB zou hier zijn verantwoordelijkheid in moeten nemen. En de regio Zuid zou met deze kennis het contract met de leverancier per direct moeten opzeggen. En organisaties zouden los van dit zich ook moeten afvragen of deze ETW wel bijdraagt aan de kwaliteit van de wedstrijd.

Aanbeveling

Op dit moment wordt bij uitval van de ETW/tag teruggevallen op de printerkloktijd wat de jury veel werk kost, en soms ook extra fouten oplevert.

 

Men kan dus niet volledig vertrouwen op het ETW en zal altijd de backup nodig hebben.

Deze is tot op heden betrouwbaarder gebleken. In gevallen waarin de ETW faalt, biedt de bakup uitkomst. Wel is het aantal beschikbare printklokken klein en dient er dringend aanvullen/vervanging te komen.

Je kunt dus beter het systeem van printerklokken verbeteren door de huidige apparatuur te vervangen door moderne versie die niet alleen een print mogelijkheid hebben, maar ook een mogelijkheid om de tijden in de computer in te laden. Er zijn al koppelingen met Hytek en ook met MeetManager zou dat mogelijk moeten zijn. Je moet dit dan wel nog steeds met de goede volgorde van aankomst koppelen. De menselijke waarneming is echter nauwkeuriger dan het huidige ETW systeem en een video systeem zou uitkomst kunnen bieden voor de twijfel gevallen.

De investering hierin verdient zich snel terug als men bespaart op de huidige ETW. Zeker als men bedenkt dat er al huur betaalt wordt voor de huidige afgeschreven printklokken.

 

Bij de meeste wedstrijden wordt sowieso geen ETW gebruikt.

In een aantal gevallen heeft dat te maken met een slechte ervaring van het ETW systeem en de bijgeleverde service, en in andere gevallen is het een kosten aspect.

Daar komt nu het kwaliteitsaspect bij.

In Eindhoven zullen we het systeem ook niet meer gebruiken, en wel om alle drie de genoemde redenen. Wij vinden dat de zwemmers recht hebben op kwaliteit en niet onnodig op kosten gejaagd moeten worden. En we gunnen onze juryleden een wedstrijd zonder veel uitzoekgedoe.

 

Inmiddels is het zo de ETW bijna de helft van het startgeld bepaald !! Bij de NK zat het altijd in het startgeld, maar ook hier wordt het nu doorberekend wat het startgeld naar anderhalf tientje brengt.

Je kunt dat als zwemmer overigens deels afkopen door zelf een tweetal tags aan te schaffen voor een prijs die een veelvoud is van de kostprijs.

De zwemmers zullen het waarderen als de kosten van deelname kunnen worden verlaagd.

Tot slot

En zo komen we weer terug bij de stelling dat de ETW de teloorgang van het open water zwemmen bevorderd.

Dit is enerzijds door de kosten die organisaties en indirect de zwemmers op kosten jaagt en daardoor steeds meer zwemmers afschrikt. Hierdoor worden inkomsten lager, startgelden hoger, aantal starts weer lager, etc. en uiteindelijk organisaties zal doen stoppen.

Daarnaast is er teleurstelling door foutieve uitslagen en reputatieschade voor organisaties en officials.

 

Dus laten we deze vicieuze cirkel doorbreken!

 

Zelf heb ik als zwemmer aan de leverancier aangegeven dat ik mijn geld terug wil, omdat mijn tags dienst weigerden. Ondanks een toezegging heb ik dit geld nog niet binnen.

Wel heb is mij beloofd dat ik niet meer wordt ingedeeld en dat ik dus niet meer met een tag hoef te zwemmen. Reglementair is het ook niet verplicht met een tag te zwemmen.

Feitelijk verandert er dan ook niet veel omdat de tag toch al niet goed werd geregistreerd, verschil is alleen dat ik de tag niet meer betaal. Wel overigens het vaste deel dat de organisaties in de startgelden doorberekenen.

Als meer mensen dat voorbeeld volgen, krijg je een hybride situatie  waarbij een organisatie er voor zal kiezen om geen ETW te nemen. Al mag ik hopen dat het gezond verstand al eerder bedenkt dat we deze vorm van ETW sowieso niet zouden moeten willen.

 

Zoals gezegd hebben we als organisatie in Eindhoven de leverancier gesommeerd een derde van de kosten terug te betalen zodat we dit naar ratio aan alle deelnemers kunnen terugbetalen.

De leverancier heeft geen vertrouwen dat wij dit zullen doen en wil dit zelf uitbetalen. Echter ook hier is de daad nog niet bij het woord gevoegd.

Ook wil de leverancier niet reageren op inhoudelijke vragen over hetgeen hierboven is geconstateerd. De reden laat zich raden.

We hebben hier dus te maken met een onbetrouwbare partner als het gaat om het nakomen van zijn toezeggingen én verplichtingen ten aanzien van zijn verantwoordelijkheid als leverancier tot het leveren van een betrouwbaar en nauwkeurig systeem.

 

Laten we dus met z'n allen afspreken dit ondeugdelijke systeem niet meer willen gebruiken.

Misschien dat er ooit een systeem komt dat wel voldoet en dat met een keuringsrapport kan bewijzen. Daar zal uiteraard ook een prijskaartje aanhangen en het zal de afweging zijn of dit het waard is. Tot dan kunnen we beter eenmalig investeren in moderne printerklokken.

Die hebben we namelijk toch nodig.

 

Het niet functioneren is inmiddels bekend bij een aantal betrokkenen, zoals vertegenwoordigers bij KNZB, KNZB Regio Zuid, Taakgroep Open Water Zwemmen, een aantal organisaties en enkele open water zwemmers.

Via deze weg hoop ik dat meer mensen zullen inzien dat het huidige ETW-systeem geen eerlijke uitslag oplevert en derhalve niet meer gebruikt zou moeten worden.

 

Bijgaand nog een Excel sheet met wat data over de wedstrijden in Eindhoven de NK, waar iedereen zelf zijn conclusies uit kan trekken en bovenstaande bevingen kan staven.

http://www.psvmasters.nl/OW Eindhoven +NK 2017.xlsx

 

 

Met vriendelijke groet.

 

Harold Matla

Aangepast door: Niek Kloots op 07/12/2017 - 06:17
Niek Kloots
Ik snap dit niet helemaal

Uitgaand van dat de tags werken maakt het voor de tijd niets uit of men met 1 of 2 tags aan heeft getikt. Er is maar 1 tijd geldig en met 2 registraties neemt men de snelste tijd.

Videobeelden van de finish zijn alleen nuttig als die met een speciale high speed camera gemaakt worden. Dat gaat niet met een simpele video camera.

Denniscolijn
Ik krijg bij bovenstaand

Ik krijg bij bovenstaand artikel heel erg het gevoel dat er weer iets persoonlijks geregeld moet worden. Kan ik uiteraard niet hard maken.

 

Maar als ik stellingen lees dat de ETW-chips de helft van het startgeld bepalen (je betaalt gemiddeld 13 euro voor 2 starts en 3 euro voor de huur van de chips; dus niet waar) en ":laten we dit ondeugdelijke systeem niet meer gebruiken" bekruipt me echt een vendetta-gevoel. Een beetje zoals de wedstrijd in Oss anderhalf jaar geleden ook kapot gemaakt moest worden.

Als ik teksten lees als "deelnemers hebben recht op kwaliteit" in relatie tot de wedstrijd in Eindhoven denk ik ook meteen aan het plantenfiasco. Het zxou wat zijn als we daar met zijn allen ook gaan roepen dat we recht op geld terug hebben.
Ik ben daar juist op tegen en ben ervan overtuigd dat de organisatie ook alle moeite gedaan heeft om de wedstrijd goed te laten verlopen.

 

Ik heb zelf geen  zwart/wit mening over de chips maar denk dat chips i.c.m. kamprechtercontrole in ieder geval een juiste uitslag zal opleveren. Dat tijden bij het gebruik van ETW-chips wel eens afwijken kan toch? Feit is dat klokkers ook niet altijd voor de juiste tijd zorgen (en ja, dat kan ook gebeuren).

 

Remco van Althuis
ETW werkt niet, dus voegt niets toe behalve extra kosten!

Dag Dennis,

Ik ben zelf zwaar ontevreden over de elektronische tijdwaarneming. Ik heb al jaren mijn eigen chips, dus de kosten vallen mee, maar desalniettemin kost het extra geld. De 3 euro waar jij het over hebt, is overigens alleen het deel dat doorbelast wordt aan de zwemmer. De organisatie zelf betaalt ook nog kosten, maar dit terzijde.

Het fundamentele probleem is dat de chips simpelweg niet werken. Elektronische tijdwaarneming op zich is natuurlijk de toekomst. Op het moment dat de tijdwaarneming altijd binnenkomt en automatisch verwerkt wordt, bespaar je organisaties natuurlijk heel veel tijd en zijn uitslagen veel sneller beschikbaar, offline en online. Laat daar geen misverstand over bestaan. De kamprechter bij "fotofinish'" waar meerdere deelnemers "tegelijk" aankomen, blijft natuurlijk altijd nodig.

Het probleem dat wij hebben met de elektronische tijdwaarneming van nu, is dat we al jaren aan het "experimenteren" zijn met een systeem dat niet voldoet. Na al die jaren is de tijdwaarneming nog steeds volledig onbetrouwbaar omdat een groot deel van de tijden niet geregistreerd wordt.

In plaats van minder werk, betekent dit meer werk, omdat de jury daarna alle uitslagen handmatig moet gaan corrigeren met de backup tijden en kamprechter aankomsten en deze weer helemaal in elkaar moet gaan weven. Voor de organisaties dus juist een nadeel dan een voordeel. Tikken 3 mensen tegelijk aan en 1 ontbreekt in de tijdwaarneming, dan is dit nog te overzien door de kamprechter. Tikt iemand als 4de aan op 30 seconde en nummer 5 op 2 minuten en de tijd van nr 4 is niet geregistreerd, dan heb je natuurlijk chaos. Je kan debateren hoe belangrijk de achterstand van die persoon daadwerkelijk is en hoe relevant bijbehorende klassementen nog zijn... maar laten we stellen dat een correcte uitslag de uitgangsbasis is, dan is dit alleen mogelijk als de tijd ALTIJD en IEDERE KEER geregistreerd wordt. Dat er een nauwkeurigheidsafwijking in zit is daarbij niet zo spannend vind ik, daarvoor heb je de kamprechter, zolang hij maar daadwerkelijk geregistreerd wordt. De data van alle wedstrijden laat zien dat het systeem dat wij nu al jaren gebruiken hier niet toe in staat is. Andere systemen in de wereld laten zien dat de techniek dit wel kan..

Dan is er nog het stukje live-timing. Het grote voordeel van elektronische tijdwaarneming is het snel ter beschikking hebben van de (inofficiele) uitslag. Niet alleen lokaal voor de jury en organisatie maar juist ook voor deelnemers, volgers en fans. Ter plekke en vanuit thuis. Dit is waar elektronische tijdwaarneming echt een waardevolle toevoeging is voor de deelnemers zelf. Immers zit er geen verschil in de tijd tussen handmatige klok of automatische klok voor de deelnemer, maar in potentie wel in de snelheid waarmee de uitslag beschikbaar is. Om deze uitslag snel en online beschikbaar te hebben, wil ik als deelnemer best een euro of 2 meer betalen. Maar helaas, op geen enkele wedstrijd in de laatste jaren heeft live-timing fatsoenlijk gefunctioneerd. In Heerjansdam hadden ze in het begin nog een groot scherm waar je in ieder geval meteen je aankomsttijd kon aflezen, maar ook die is verdwenen.

Kortom... elektronische tijdwaarneming, zeker de toekomst en in potentie grote voordelen voor organisatie, jury, deelnemer en toeschouwer

De eleketronische tijdwaarneming die wij al jaren proberen te gebruiken is echter onbetrouwbaar en biedt geen van bovenstaande voordelen, terwijl het wel de kosten in rekening brengt.

Ik denk dat het hoog tijd is dat de KNZB eens reflecteert, inziet dat de huidige partner niet voldoet en in afgelopen jaren ook geen verbetering heeft laten zien (ondanks ongetwijfeld een hoop goodwill).

Als er geen betere partij op de markt is, dan zou een logisch vervolg zijn om de betaling voor het gebruik te stoppen en pas te vervolgen op het moment dat het systeem aantoonbaar werkt. Wij hebben al lang genoeg betaald voor het experiment.

Nog beter zou zijn om de vrije marktwerking zijn gang te laten gaan en te kijken of er betere systemen zijn die wel kunnen leveren wat in potentie mogelijk is. En dan denk ik niet alleen aan de online uitslagen, maar ook aan tussentijden, live-tracking, statistieken etc..