Afstanden op Het Kanaal

Ik (Richard Broer) krijg regelmatig de vraag hoe dat nou zit op Het Kanaal met de afstand. De Hemelsbrede afstand is een dikke 33km. Mijn horloge zegt dat ik 56km gezwommen heb. Ik deed er 12 uur over. 4,6km per uur haal ik toch nooit? Dan heb ik wel erg hard gezwommen. Als ik uitga van 33km is dat 2,7km per uur. Dat is wel realistisch. Ik zwem normaal in open water zo'n 3km per uur.

Andwoord heel kort:
Het water verplaatst zich, niet de zwemmer.

Antwoord minder kort:
Als je op een boot in het zwembad veel baantjes gaat trekken (de hele oceaan over) zeg je ook niet dat je de oceaan overgezwommen bent.

Antwoord wat ingewikkelder:
Het tij (de stroming) staat in de regel precies op de zwemrichting. Het water verplaatst je met boot en al naar links en naar rechts. Dat zwem je niet, maar je wordt wel verplaatst. Dat geeft de illusie, op je gps horloge en de tracking van de boot, dat je dat ook zwemt. Ik heb een zwemmer 8km per uur zien zwemmen, maar die maar heel langzaam vooruit kwam.

Je koerst dus in een rechte lijn naar de overzijde, maar je wordt door het tij verplaatst. De loods zet mede op basis van de snelheid en verwachte eindtijd (die ik opgeef) een koers uit. Deze houdt hij aan en komt dan, hoop je, uit waar we willen. Het is geen wetenschap. Het tij en de stromingen zijn telkens anders. Ook rond de Cap is het anders. Dat laatste stukje kan turbulent en onvoorspelbaar zijn (net als rond een krib in een rivier).

Op je gps horloge kan je dus zien wat je snelheid was ten opzichte van de zeebodem. En wat de verplaatste afstand was.

Een andere formulering van de uitleg:
Als je in plaats van met de pont de rivier zwemmend oversteekt met veel stroming blijft de rivier 500m breed. Toch kom je misschien wel 1200m stroomafwaarts pas aan de overkant (ondanks dat je kaarsrecht - ten opzichte van de wal waar je vertrok - naar de overkant zwemt). Heb je dan 1300m (stelling van Pythagoras) gezwommen? Het heeft in deze zin met vectormeetkunde te maken.

Zwem je schuin naar de overzijde (om niet 1200m stroomafwaarts te landen, maar op de veerplaat recht er tegenover), dan heb je juist wél 1300m gezwommen om 500m te overbruggen. Op het kanaal zwemmen we duidelijk niet tegen de stroming in. Die snelheid hebben we niet. Een zwemmer die langzamer zwemt dan de stroming van de rivier zal enkel recht tegen de stroming in zwemmen en niet aan de overkant komen wanneer hij pertinent op de veerplaat wil eindigen. Hij zal wel aankomen (1200m stroomafwaarts) wanneer hij recht op de stroomrichting zwemt.

Stel, deze zwemmer doet normaal 20 minuten over een 1km wedstrijd. Dat is gemiddeld 3km per uur. Dan zou je denken dat hij 10 minuten over de oversteek doet. Het is immers 500m, de halve afstand. Dat klopt wanneer de zwemmer steeds de rechte lijn op de stoomrichting aanhoudt en dus zich laat meevoeren met de rivier. Als de zwemmer eigenwijs is zal hij schuin naar de overkant gaan en er achter komen dat het niet gaat lukken. In de tijd dat hij overzwom in de 10 minuten werd hij door de rivier 1200m verplaatst. De rivier stroomt dus 6x1200m = 7,2km per uur! Deze zwemmer zal boven zijn macht zwemmen wanneer hij naar de veerplaat aan de overzijde wil en zal het niet halen.

Dit is dus de reden dat we niet in een rechte lijn op het kanaal oversteken maar er een slinger komt. We gaan niet tegen de stroom in! Want dan komen we er niet.

Ik hoop dat het zo duidelijk is.