Toekomst KNZB Open Water zwemmen

Uit de KNZB nieuwsbrief d.d. 2019-01-16 - De KNZB en de Taakgroep Open Water Zwemmen zijn sinds het najaar druk bezig zijn met het samenstellen van een Actieplan Open Water Zwemmen. Samen met coaches, liefhebbers, sporters en geïnteresseerden, zijn twee sessies georganiseerd om ingrediënten te verzamelen voor de samenstelling van dit actieplan.

Het actieplan richt zich op de thema’s: het merk Open Water zwemmen, het stimuleren van deelname aan OW-evenementen, communicatie en de kalender. Rondom deze thema’s worden nu doelstellingen en activiteiten uitgewerkt. Het Actieplan Open Water zwemmen zal in het voorjaar gepubliceerd worden.