Overmaken startgelden

De organisatie heeft de afgelopen dagen veel vragen gekregen over het startgeld van de Open Nederlandse Kampioenschappen open water zwemmen en de Biesbosch Open Water Race 2022.

ALLE startgelden moeten overgemaakt worden naar de organisatie op bankrekeningnummer NL70RABO 0302801561 t.n.v. BOWR o.v.v. naam vereniging Het volledige bedrag namens de vereniging overmaken en niet per persoon. Het is een hele puzzel om dit uitgezocht te krijgen.