Samenvatting van TOWZ-overleg van 20-10-2022

Gisteravond (20-10-2022) heeft de Taakgroep Open Water Zwemmen (TOWZ) een overleg gehad. Hierbij is onder andere gesproken over:

Evaluatie 2022: We hebben het gehad over de tops en de verbeterpunten. We zijn natuurlijk blij dat er weer gezwommen kon worden in het open water. Er zijn veel dingen goed gegaan, maar er zijn ook zeker dingen die wij anders hadden voorzien.

Klassementsmedailles: Vanwege problemen met het bestellen en leveren van de medailles konden er geen prijzen worden uitgereikt aan de nummers 1, 2 en 3 van de verschillende landelijke klassementen.
We hebben gekeken naar de mogelijkheden voor het uitreiken van de prijzen tijdens een evenement in november of december. Het evenement dat we voor ogen hadden, gaat helaas niet door. We zullen er voor zorgen dat de medailles half november naar de verenigingen gestuurd worden.

Klassementsprijzen winnaars heren/dames vrije slag, schoolslag en verenigingsklassement:
We zullen hier contact over opnemen met de desbetreffende winnaars.

Evaluatie 2022:
Binnenkort zal er een enquête richting de organisaties gaan.

Aanmeldingen 2023:
Binnenkort zal er een vragenlijst opgestuurd worden naar de organisaties.

Voor de rest hebben we het gehad over het inschrijfsysteem Olowis, klassementen, een OW-dag/OW congres.

De Taakgroep Open Water Zwemmen bestaat uit:

Jeroen Dellebeke (voorzitter)
Evelien Sohl (medische zaken)
Henk Labordus (reglementen en scheidsrechterszaken)
Dennis Wijbenga (secretaris en zwemmerszaken)
Richard Broer (algemene zaken m.b.t. noww.nl, internationale contacten en de open water brochure)
De taakgroep wordt vanuit het KNZB-bondsbureau ondersteund door Christian Scholtes