Historie van de Scheldebeker wedstrijden

Beste mensen, mijn boek is klaar!

Op zondag 20 oktober is de presentatie van het boek in het restaurant van het Vrijburgbad te Vlissingen, na de ZLW-zwemtraining (10.30 - 11.30 u.).

Dit boek van 520 pagina's bevat uitgebreide verslagen van alle 22 Scheldebekerwedstrijden, compleet met uitslagen, de voorgeschiedenis ervan en vele andere facetten, waaronder de  enorme organisatie en problemen waarmee deelnemers te kampen hadden.

Een groot hoofdstuk met 59 interviews en portretverhalen. De lange zoektocht naar de weinigzeggende achternamen uit de vroegste periode leverde een aantal verrassende verhalen op.

Een apart hoofdstuk vormt de strijd om de Westerschelde (1940-1944), beschreven vanuit de oorlogsbelevenissen van 'Scheldebeker'-betrokkenen.kk

Het boek bevat 330 foto's plus ander documentatiemateriaal.

Naast het verhalende is het boek ook bedoeld als documentatie- en naslagwerk. Zo bevat het een complete lijst van alle deelnemers en de belangrijkste organisatiebetrokkenen, statistieken en nadere  wetenswaardigheden over zwemmers en het Zeeuwse zwemmen uit die periode.

Heeft u belangstelling?

U kunt dit boek bestellen met een e-mail naar: piet1234@kpnmail.nl.

Het kost € 40,-. Incl. verzendkosten binnen Nederland: €47,-.

Inzage en koop met contante betaling is ook mogelijk:

  • tijdens de presentatie op 20 oktober in Vlissingen,
  • op zaterdag 26 oktober in Oostburg bij de zwemwedstrijd voor Masters.

met vriendelijke groet,

Piet Schop.


Naschrift redactie NOWW:

Wij hebben het onstaan van dit boek kunnen volgen met een reeks artikelen/hoofdstukken gepubliceerd op deze website in de jaren 2013-2014.

Op verzoek van Piet hebben wij die nodes (pagina's) later weer verwijderd toen bij hem het plan onstond om er een echt boek van te maken.

5 jaar later is het Piet dus toch gelukt.
Piet gefeliciteerd!
Richard Broer
Niek Kloots