Belangrijk bericht organisatie NK open water zwemmen en BOWR

Een nieuwe locatie, nieuwe regels! 

Het Nationaal Park De Biesbosch is een beschermd natuurgebied en het grootste zoetwatergetijdengebied. Als bezoeker moet je natuurlijk wel rekening houden met de dieren en de planten. Het Nationaal Park De Biesbosch is daarom een stiltegebied. De wedstrijd wordt dit jaar midden in de Biesbosch georganiseerd. Omdat het een stiltegebied is mogen wij geen muziek draaien, starts aankondigen of zwemmers oproepen. Dit geeft de wedstrijd een hele unieke ervaring. 

Het Biesbosch Museum geeft het eiland in bruikleen. Reguliere bezoekers van het museum zullen ook aanwezig zijn. Onze wedstrijd vindt buiten plaats. Zwemmers dienen gebruik te maken van de faciliteiten die wij ter beschikking stellen (zoals kleedruimte, toiletten etc) en niet die van het museum. Gebruik dus niet de toiletten van het museum maar die wij op het terrein geplaatst hebben. Uiteraard kunt u de dag combineren met een museumbezoek (tegen een regulier toegangstarief) of gebruik maken van de restauratie van het museum indien u iets wilt nuttigen. 

Verkeerswerkzaamheden

Houd het verkeer goed in de gaten. Er zijn helaas weer diverse omleidingen dit weekend. Wij kunnen niet rekening houden met verlate deelnemers dus zorg ervoor dat u ruim op tijd bent. Meer informatie vindt u hier.  Het inschrijfgeld zal niet teruggestort worden indien u te laat bent en we willen u vragen om uw afmelding altijd door te geven via  info@bowr.nl  

Parkeren

Navigeer naar De Hilweg 2, 4251MT Werkendam en volg de instructies op van de verkeersregelaars op. U komt dan vanzelf op het eiland terecht. Er mag niet in de berm geparkeerd worden. 

Communicatie via WhatsApp

Om toch met u te communiceren hebben wij een WhatsApp groep opgezet. Deze wordt gebruikt voor het aankondigen van starts, belangrijke mededelingen of noodsituaties. U bent niet verplicht om deel te nemen aan de WhatsApp groep maar het maakt het eenvoudiger om te communiceren. U vindt meer informatie in de bijlage. 

Let op: u bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd aanwezig zijn bij de voorstart en deelname is geheel op eigen risico. Het sturen van berichten via de WhatsApp groep is een extra dienstverlening waaraan u geen rechten kunt ontlenen. 

Wees op tijd!

We kunnen het niet genoeg benadrukken maar zorg ervoor dat u er op tijd bent. Ivm met de weersomstandigheden kan de scheidsrechter bepalen om eerder of later te starten. Officieel mag dat 30 minuten eerder of later zijn. Zorg ervoor dat u op het terrein ziet wat er gebeurt, meld u aan voor de WhatsApp groep en loop af en toe naar de voorstart. Uiteraard zullen wij en de officials proberen het schema strak te volgen en streven wij er niet naar om eerder of later te starten dan gepland. 

Overmaken kosten 

Zorg ervoor dat alle kosten (ONK en BOWR) worden overgemaakt naar de organiserende vereniging (zie hier). Het totale bedrag aan kosten moet naar ons worden overgemaakt en wij zullen dat later verrekenen met de KNZB. 

Temperatuur, weersomstandigheden en tenten

De weersvooruitzichten zien er geweldig uit! Zorg ervoor dat u goed beschermd bent tegen de zon. Het belooft warm te worden.  Plaats tenten op de zones die wij aangeven op het terrein of in het progammaboekje. Buiten deze zones mag u ook zitten en/of lopen maar geen tenten plaatsen. 

Briefing starts

De briefing voor de start vindt u in de bijlage. Voor enkele programma's (3,4,11,12)  zal de scheidsrechter geen briefing doen om een snellere doorlooptijd te borgen. Zorg ervoor dat deze briefing door de zwemmers gelezen wordt. De briefing voor de 10 km is 30 minuten voor de start. 

10 KM Begeleidingsbrief, Start & Briefing

Voor deelnemers van de 10KM is het verplicht om de begeleidingsbrief in te vullen (zie bijlage). Vermeld maximaal één persoon die op het voedingsplatform mag staan. Het voedingsperron bevindt bij de start. Deze begeleidingsbrief moet bij de voorstart aan de scheidsrechter overhandigd worden. De briefing begint 30 minuten voor de start. Zorg dat u minstens een uur voor de start aanwezig bent. 

Programma(boekjes)

Er zullen geen programmaboekjes uitgereikt worden. Mocht u hier behoefte aan hebben dan kunt u deze downloaden en afdrukken of bekijken via www.bowr.nl 

Teamevent & ETW

Er wordt gebruik gemaakt van ETW. Alleen de laatste zwemmer zal de chips dragen voor het team. De chips vindt u in het tasje dat u krijgt als u zich meldt bij de organisatietent.

Challenges/ Zwemmen voor ALS 

We hebben al vele aanmeldingen voor de challenges ontvangen. U kunt zich tot zaterdag 13.00 uur opgeven voor de prestatietocht bij de organisatietent of via www.openwaterzwemmen.nl .  Al het geld dat u extra ophaalt zal worden overgemaakt naar stichting ALS het je raakt

Laten we met z'n allen weer een mooi kampioenschap neerzetten. 

Wij hebben er zin in en hopen u komende vrijdag/zaterdag te mogen verwelkomen. 

Met vriendelijke groet,

Dennis Klop

ONK OWZ 2022/BOWR 2023

06-19893026

info@bowr.nl