Agenda en Kalender

Er schijnen een paar misverstanden te bestaan betreffende de agenda en de kalender.

De agenda wordt gevuld, doordat UZELF een agenda-item aanmaakt op deze website.

Dus enkel opgeven bij de KNZB is niet voldoende. De KNZB en NOWW zijn onafhankelijk van elkaar. Uiteraard proberen wij (noww.nl) wel zoveel mogelijk in overeenstemming met de bond te werken.

Nadat er een agenda-item is gemaakt vult een webmaster regelmatig de KNZB-kalender aan. Dat kunnen alléén de webmasters.

Die kalender is een mooi overzicht van de agenda, maar de agenda is bepalend na vastgesteld te zijn door de TOWZ (voor de KNZB evenementen).

Niek