Open Water Congres 2015

Datum: 
zaterdag, 28 februari, 2015 - 10:00

Op 28 februari 2015 wordt in Het Huis van de Sport het jaarlijkse Open Water Congres georganiseerd. Het congres begint om 10.00 uur en is voor iedereen vrij toegankelijk (na aanmelding).

Het Huis van de Sport is open vanaf 9.45 uur.

De agenda van het congres bestaat onder andere uit:

  1. Opening
  2. Mededelingen / Ingekomen stukken / verzonden stukken
  3. Presentatie definitieve kalender (zie bijlage voor concept/stand van zaken)
  4. Reglementswijzigingen, bepalingen
  5. Workshops
  6. Uitwisseling resultaten workshops
  7. Rondvraag (in de pauze vragen aanleveren)
  8. Sluiting (rond 14.00 uur)

Na het congres is er gelegenheid voor overleg met een of meerdere leden van de taakgroep.

Workshops:

A: Stimuleren van deelname (organisatie, zwemmers/coaches)
Wij constateren een kleine teruggang in de deelname aan KNZB evenementen en een stijging van deelname bij open water zwemmen in het algemeen. Gaan we de boot missen? Wat kunnen we samen daaraan doen?
B: Jureren in combinatie met veiligheidseisen (jury, organisatie)
Voor de workshops hopen we dat enkele experts van de reddingsbrigades kunnen komen en we willen ook met hen in overleg om tot optimalisering met betrekking tot de veiligheid en de communicatie te komen.

Er wordt, zoals ieder jaar, voor de lunch gezorgd (indien u tijdig aangemeld bent)..

U kunt zich opgeven voor het congres op openwaterzwemmen@knzb.nl. Graag ontvangen wij uw aanmelding voor 21 februari 2015.

Adres:
Huis van de Sport
Wattbaan 31 – 49
3439 ML Nieuwegein