Medewerking pilot "samen starten" Stadskanaal

Het bestuur van Stichting Zwemevenement "de Rode Loper" ziet af van de medewerking die in eerste instantie is verleend aan het pilot "samen starten". Als organisatie hebben wij besloten terug te gaan naar het oorspronkelijk programma vanwege de negatieve reacties en het willen boycotten van onze wedstrijd. De ontvangen reacties hebben ons dit doen besluiten. Concreet betekent dit dat de leeftijdsgroepen dus deze editie gewoon afzonderlijk zullen starten en niet worden samengevoegd.

Het wedstrijdprogramma zoals dat voor de samenvoeging van verschillende leeftijdsgroepen kenbaar is gemaakt zal worden aangehouden. Dit is voor alle zekerheid nogmaals bijgevoegd. Het inschrijfprogramma binnen OLOWIS is ook reeds hersteld. Eenieder die een hierover een bericht heeft gericht aan onze organisatie heeft deze berichtgeving reeds per e-mail ontvangen alvorens deze publicatie.

Mochten er naar aanleiding van dit bericht nog vragen zijn dan horen wij dat vanzelfsprekend graag. Reacties kunnen gericht worden aan het bestuur van Stichting Zwemevenement "de Rode Loper" per e-mail via info@zwemevenement-derodeloper.nl. Voor algemene informatie omtrent de wedstrijd en inschrijvingen verwijzen wij graag naar onze website www.zwemevenement-derodeloper.nl.

Wij zien de inschrijvingen graag tegemoet,

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

Rick Kupers

Secretaris
Stichting Zwemevenement "de Rode Loper"