In 2021 zwemmen in ’goed’ tot ’uitstekend’ open water

Dat het hartje winter is, vormde voor Gedeputeerde Staten van Noord-Holland gisteren geen beletsel over de zwemwaterkwaliteit te vergaderen.

Die moet in de open wateren omhoog. Waterbeheerders kunnen daarom aanspraak maken op een hoger subsidiebedrag, is afgesproken, om het water vrij te maken van vogelpoep, afval van recreanten of blauwalg als gevolg van droogte.

Het predikaat van het open water van alle officiële zwemplekken in Noord-Holland wil GS uiterlijk in 2021 verhoogd hebben van ’voldoendenaargoed’ of ’uitstekend’.

Lees de rest van het artikel @noordhollandsdagblad