Persbericht: Historische Scheldebeker zwemwedstrijd krijgt een vervolg

2015-07-13 - Vlissingen - De memorabele Westerschelde oversteek op 20 juli 2014 in het kader van de viering van 200 jaar Zeeuws-Vlaanderen krijgt een vervolg in 2019.

Na vijftig jaar werd de zwemtocht toen opnieuw gezwommen. Het succesvolle evenement smaakte naar meer en de koppen werden bij elkaar gestoken. 

6 juli j.l. is de Stichting Scheldebeker opgericht, 12 juli, na afloop van de City2beach zwemtocht in Vlissingen, presenteerde de stichting haar plannen.

Het bestuur van de stichting Scheldebeker bestaat uit Frans Reijniers (voorzitter), Marc De Cocker en Jan Willem Siewe. De projectorganisatie wordt ondergebracht bij Stichting Zeeland Sport en Leisure in Vlissingen. Er wordt een kleine werkgroep geformeerd waarin de partijen participeren die nauw bij de organisatie van de zwemtocht betrokken zijn. Rederij Vroon uit Breskens heeft het evenement geadopteerd en zijn naam als sponsor verbonden aan de Scheldebeker.

Voor de zwemtocht moet de Westerschelde enkele uren worden stilgelegd en dat is geen sinecure. De zgn. Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit, waarin Nederland en Vlaanderen samenwerken om een vlotte en veilige scheepvaart op de Schelde te garanderen, besloot om aan de zwemwedstrijd om de 5 jaar haar medewerking  te verlenen op basis van het draaiboek uit 2014.

De stichting Scheldebeker is verantwoordelijk voor de vijfjaarlijkse zwemtocht over de Westerschelde. Het bestuur wil een evenement van internationale allure neerzetten voor Zeeland en zo bijdragen aan een positief imago van Zeeland als provincie waar je moet zijn voor zeezwemmen. Als waardevol en wenselijke spin off wil de stichting bevorderen dat het zeezwemmen een sterkere en beter georganiseerde sport wordt in de provincie, met een sterke samenwerking tussen alle zwemclubs in de provincie en met Vlaanderen en met extra aandacht voor talentontwikkeling en promotie. De stichting wil alle regio’s aan de Schelde (Zeeuws-Vlaanderen, overig Zeeland en Vlaanderen) bij haar werk betrekken.

In de tussenliggende jaren wordt daar met diverse activiteiten naar toegewerkt.

  • Een aantal zwemtochten kan in de aanloop naar 2019 tevens het stempel/keurmerk “Op weg naar de Scheldebeker” krijgen. Dat kan als de organisatie voldoet aan de door Stichting Scheldebeker gestelde criteria, spelregels en veiligheidseisen.
  • Deze zwemtochten moeten zich qua zwaarte meten met de overtocht
  • Deze zwemtochten worden niet door de  Stichting Scheldebeker georganiseerd, maar wil wel faciliteren, ondersteunen en promoten. De organiserende clubs kunnen gebruik maken van de huisstijl en de communicatie- en promotiemiddelen van de St. Scheldebeker.
  • Initiatieven kunnen door de organisaties worden aangemeld bij de projectorganisatie van de  Stichting Scheldebeker.
  • Deze zwemtochten in de aanloop naar de Scheldebeker worden gezien als onderdeel van het grotere doel om de Scheldebeker in stand te houden.
  • Deze zwemtochten in de ‘aanloop naar ‘  zijn geen oversteken over de Schelde. De activiteit wordt gezien als een jaarlijkse oefening om iedereen up to date te houden en de belangstelling warm te houden.

Met vriendelijke groet,
Rudi Wijnacker
Stichting ZSL / Sup(S)portTeam namens RW Communicatie
gsm: +31(0)614199032
werkdagen: maandag, dinsdag en vrijdag