2 km Zeezwemtocht Harlingen Afgelast!

De organisatie heeft na uitvoerig overleg met de hoofdscheidsrechter en medische ondersteuning besloten zowel de wedstrijd als de prestatietocht voor het eerst in 10 jaar af te lasten.

Het zwemmen op open (wadden) zee stelt specifieke veiligheidseisen en is niet vergelijkbaar met zwemmen op binnenwater. Door een combinatie van slechte weersvooruitzichten, wind, stroming en zeer lage zeewater temperatuur is het niet mogelijk om de veiligheid van de deelnemers onder de voorspelde omstandigheden te garanderen.

Gelet op de specifieke omstandigheden voor de Harlinger zeehaven en kust zouden de verwachte omstandigheden mogelijk vele onderkoelingsslachtoffers tot gevolg kunnen hebben. Dit risico wilde de organisatie beslist niet nemen.

Vol goede moed kijkt de organisatie alweer uit naar volgend jaar. Onze unieke zeezwemtocht zal dan zeker weer op de kalender staan.

We kunnen de veiligheid van de zwemmers niet garanderen door de combinatie van de lage watertemperatuur (16,3 graden) en de voorspelde zuidwestenwind (kracht 4-5).

Met vriendelijke groet, namens zwemvereniging De Vikings,

Christian Nauta

Kirsten van Santen