Rijntocht op 29 augustus

Beste zwemmers en zwemverenigingen,

Op 29 augustus vindt weer de jaarlijkse Rijntocht plaats. Een historische tocht die tussen 1935 en 1963 werd gezwommen maar daarna onmogelijk werd door de slechte waterkwaliteit. Vijf jaar geleden hebben we als Renkumse zwemvereniging de draad weer opgepakt en vieren dit jaar het eerste lustrum 'Rijntocht nieuwe stijl'. Meer over de tocht in de bijlage.

Een aantal van jullie heeft zich al ingeschreven. Zij die dat nog niet hebben gedaan, kunnen naar de site van RZC voor meer informatie www.rzcrenkum.com

Ook op de facebookpagina van de Rijntocht staat meer informatie.

Vriendelijke groet,Geert van
Duinhoven
RZC

programma: